โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

ที่ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา คณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา พร้อมคณะครู และนักเรียนร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ “5 ธันวาฯ ภัทรมหาราชานุสรณ์ บ้านศรีมหาราชา น้อมใจทำดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ทั้งนี้เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงทุ่มเทพระราชฤทัยและพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการเพื่อพสกนิกรชาวไทย ทั้งยังทรงเป็นต้นแบบในการคิด สร้างสรรค์ ทำนุบำรุง อนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาประเทศชาติ ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติ โดยทรงมีโครงการในพระราชดำริ พระราชดำรัสอย่างมากมายเพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำ จากนั้นได้ร่วมฟังธรรมเทศนา ในหัวข้อ ความสำคัญของวันพ่อแห่งชาติ


ชำนาญ/ชลุรี

Related posts