อบต.บ่อวินจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 เพื่อถวายพระราชกุศล

อบต.บ่อวินจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 เพื่อถวายพระราชกุศล

เมื่อเวลา14.00น.(2ธ.ค.2565) นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ที่สนามหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน โดยมีนายยงยุทธ วังภูงา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ข้าราชการ พนักงาน ทุกหมู่เหล่า จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่รวมถึงสมาชิกสภาอบต.บ่อวิน โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ ที่สนามหน้าอาคารสำนักงาน


นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน กล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ปวงพสกนิกรชาวไทย ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และจดจารึกไว้ในดวงใจอย่างมิเสื่อมคลาย 70 กว่าปีแห่งการครองราชย์เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ปวงประชาว่าทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรมทรงอุทิศพระองค์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อทำนุบำรุง อาณาประชาราษฎร์

สร้างความผาสุกร่มเย็นให้แก่ชาติบ้านเมืองทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน ที่พระราชทานความรักความเอื้ออาทร ห่วงใยแก่ราษฎร โดยถ้วนหน้า หลักในการดำเนินชีวิต ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส ที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ได้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ให้ทุกฝ่ายยึดถือปฎิบัติ ทั้งเป็นแนวทางสำคัญ ที่เป็นภูมิคุ้มกัน ให้พสกนิกร สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคง


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ จึงได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ที่สนามหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ในครั้งนี้

ชำนาญ/ชลบุรี

Related posts