เจ้าคณะอำเภอศรีราชาเปิดโครงการมัคคปฎิบัติธรรมยาตรา ปีที่10 ณ วัดบ้านนา

เจ้าคณะอำเภอศรีราชาเปิดโครงการมัคคปฎิบัติธรรมยาตรา ปีที่10 ณ วัดบ้านนา

https://youtu.be/OVXAJcORkN8

เมื่อเวลา18.30น.(4ธ.ค.65) เมื่อเวลา18.30น. ที่ศาลาปฏิบัติธรรมวัดบ้านนา อำเภอศรีราชา พระครูวิบูลปริยัติกิจ เจ้าอาวาสวัดเขาพุทธโคดมเจ้าคณะอำเภอศรีราชา ได้เป็นประธานเปิด โครงการมัคคปฏิบัติธรรม เดินธุดงค์ธรรมยาตราของคณะสงฆ์อำเภอศรีราชา ซึ่งกิจกรรมที่สำคัญในโครงการคือ การเดินธรรมยาตราของคณะสงฆ์ในอำเภอศรีราชา เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพระครูวิบูลปริยัติกิจ เจ้าคณะอำเภอศรีราชากล่าวถวายรายงาน

โดยโครงการมัคคปฏิบัติธรรม เดินธุดงค์ธรรมยาตราคณะสงฆ์อำเภอศรีราชา อยู่ภายใต้การนำของ พระครูวิบูลปริยัติกิจ เจ้าอาวาสวัดเขาพุทธโคดม เจ้าคณะอำเภอศรีราชา ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอศรีราชาจำนวน 66 วัด 24 ที่พักสงฆ์ โดยกิจกรรมภายในโครงการจะมีคณะสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการ สวดเจริญพระพุทธมนต์ ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น ปฏิบัติธรรม เดินจงกลม และนั่งวิปัสสนากัมมัฎฐาน ทุกวัน รวมไปถึงพุทธศาสนิกชนชาวพุทธสามารถร่วมถวายภัตตาหารเข้าและเพล ของแต่ละวัดที่ร่วมโครงการ การดำเนินการโครงการนี้ เพื่อรณรงค์ให้มวลมนุษยชาตินำหลักการสันติธรรมมาปฏิบัติให้เกิดสันติสุข ปฏิบัติตามมรรคาที่พระพุทธองค์มอบไว้ให้

โดยคณะธรรมยาตรา ใช้วิธีการถอดแนวทางปฏิบัติด้วยการศึกษาชีวิต และผลงาน ของพระอริยสงฆ์ลุ่มน้ำโขง พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เพื่อน้อมนำมาปฏิบัติตาม พร้อมเน้นการผนึกความสามัคคีในกลุ่มประเทศชาวพุทธในอาเซียนให้เข้มแข็ง เพื่อร่วมมือกันหนุนเสริมงานเผยแผ่และปกป้องพระพุทธศาสนาร่วมกัน สำหรับโครงการนี้เป็นปีที่ 10 จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ทำให้โครงการนี้สามารถเดินหน้าได้อย่าง ที่แสดงให้เห็นว่าความศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นของจริงที่อยู่ในจิตใจของชาวพุทธเสมอมา


ชำนาญ /ชลบุรี

Related posts