มูลนิธิครูของแผ่นดิน​จัดอบรมสัมนา​บุคลากร​ครู​ทุกภูมิภาค​ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

มูลนิธิครูของแผ่นดิน​จัดอบรมสัมนา​บุคลากร​ครู​ทุกภูมิภาค​ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 


เมื่อเวลา 13.00​ น.วันที่​ 1​3 ธ.ค.2562 ที่โรงแรมนน​ทบุรีพาเลซ​ ดร.ธนารัชต์ สม​คเณ ประธานมูลนิธิ​ครูของแผ่นดิน​ ประธาน​จัดงาน​ในครั้งนี้​ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อแนะนำครู​ในการพัฒนาของการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีทักษะควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแน่นอนการดำเนินงานของโครงการนักเรียนไทยลีก ให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากร และบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีทั้งสิ้น จำนวน 200 โรงเรียน จากทุกภูมิภาค

ส่วนทางด้าน นายสรสินธุ ไตรจักรภพ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดงานโครงการ​ กล่าวว่า ประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในปี พ.ศ. 2561 จากรายงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยถึงกว่า 38 ล้านคน สร้างรายได้ให้กับประเทศกว่า 2 ล้านล้านบาท

การท่องเที่ยวจึงนับว่าเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมหลักสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ และดำเนินการภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้มั่นใจได้ว่า นักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จะได้รับการพัฒนาของการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีทักษะควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแน่นอน

การดำเนินงานของโครงการนักเรียนไทยลีก ให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากร และบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีทั้งสิ้น จำนวน 200 โรงเรียน จากทุกภูมิภาค โดยโครงการนักเรียนไทยลีกมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกสังกัด เป็นผู้นำในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เกี่ยวกับการเป็นผู้นำการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวที่มีความเชื่อมโยงกับท้องถิ่นของตน สามารถสร้างมูลค่าจากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เจนกิจ นัดไธสง รายงาน

Related posts