มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจ ต้านภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร ภาคอีสาน มอบผ้าห่ม พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค บรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยหนาว จ.บึงกาฬ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจ ต้านภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร ภาคอีสาน มอบผ้าห่ม พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค บรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยหนาว จ.บึงกาฬ

 

วันนี้ (วันที่ 16 ธันวาคม 2562) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ รก.ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกับมูลนิธิสว่างศรีวิไลธรรมสถานจังหวัดบึงกาฬ ในช่วงเช้าทำพิธีมอบศาลาที่พักผู้โดยสารเพื่อไว้เป็นสาธารณประโยชน์ 1หลัง บริเวณหน้าโรงเรียนเซกา อ.เซกา

และ ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค รวมจำนวน 1,000 ชุด แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ บริเวณที่ว่าการอำเภอเซกา อ.เซกา 500ชุด และ บริเวณที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง 500ชุด คิดเป็นมูลค่า 600,000บาท(หกแสนบาทถ้วน)โดยมีนายวีรพัชร ตนีพรวสุชัย รองประธานฯพร้อมคณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมในพิธี

โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2562 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั้งภาคเหนือ และภาคอีสาน รวมทั้งสิ้น 43 จังหวัด รวมมูลค่าการดำเนินงานในปีนี้ไม่ต่ำกว่า 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)


.
## ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##
#ติดต่อ-สอบถาม#ทีมงานสื่อสารองค์กร 086-854-1418📱
#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน

Related posts