ศูนย์ข่าวมุกดาหาร# องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว (ชมคลิป)

มุกดาหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=u4fPzANHSM4[/embedyt]

 

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 10.20 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร จำนวน 300 ชุด และผู้แทนรับมอบ อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอดอนตาล อำเภอหนองสูง อำเภอดงหลวง อำเภอคำชะอี อำเภอหว้านใหญ่ อำเภอละ 200 ชุด รวม จำนวน 1,500 ชุด ณ หอประชุมโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ ด้วยทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรที่ประสบภัยหนาว โดย นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต้อนรับและรายงานสถานการณ์ภัยหนาว และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราษฎรที่ประสบภัยหนาวให้รับทราบ กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ราษฎรที่มารับของพระราชทานด้วย

โอกาสนี้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำป่าหลาย ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 3 คน ได้แก่ 1. นายเชื่อม แสนวิเศษ อายุ 79 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 210 หมู่ที่ 1 ผู้ป่วยติดเตียง โรคมะเร็งกล่องเสียง , 2. นางทา เมืองโคตร อายุ 75 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 114 หมู่ที่ 1 ผู้ป่วยติดบ้าน โรคเส้นเลือดในสมองตีบ , 3. นางเตียงทอง พรหมอวน อายุ 68 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 413 หมู่ที่ 1 ผู้ป่วยติดเตียง โรคเส้นเลือดในสมองแตก

ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหาร มีพื้นที่ทั้งหมด 4,339.83 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,712,394 ไร่ แบ่งการปกครองเป็น 7 อำเภอ 53 ตำบล 526 หมู่บ้าน ในปี 2562 ราษฎรที่ประสบภัยหนาวได้รับความช่วยเหลือแล้ว 12,750 ชุด.


*********************************************
////// เดวิด มุกดาหาร รายงาน ///// 092-5259-777

Related posts