ฉะเชิงเทรา-วท.ฉะเชิงเทรา คว้ารางวัล สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา

นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา คว้ารางวัล “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” จากผลงาน “หุ่นยนต์ช่วยเดินสำหรับฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต” จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค ปี 2562

 


วันที่ 17 ธ.ค. ว่าที่พันตรี วัชรพล ลักษณลม้าย ผอ.วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ได้ส่งผลงานนักศึกษา เข้าประกวดในงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 14-17 ธ.ค.62 ณ รร.โกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง โดยมีนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรวม 419 ผลงาน


ในส่วนของวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ได้ส่งเข้าประกวด 8 ผลงาน สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ มาได้คือผลงาน “หุ่นยนต์ช่วยเดินสำหรับฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต” ซึ่งเจ้าของผลงานเป็นกลุ่มนักศึกษาระดับชั้น ปวส 1 แผนกเทคนิคการผลิต จำนวน 3 คนคือ นายธาดา ถุงเป่า นายศุภนัฐ คำพาณิช และนายวัฒนา พรมมา มีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ นายกิติพงศ์ เมธาวิวรรธน์กุล นายนิวัตร ศรีคำสุข นายภานุชิต สิงอาจ และนางสาวจริยา ศรีสมบูรณ์ ถือเป็นผลงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย นับเป็นผลงานวิจัย และสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ที่ออกเเบบมาสำหรับ การฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต ที่ช่วงท่อนล่างของร่างกายไร้ความรู้สึก ให้ฝึกมีการเคลื่อนไหวในลักษณะการยืนการเดินต่อเนื่อง สั่งการอัตโนมัติการสวิตซ์ของตัวเครื่อง สามารถทำงานต่อเนื่องได้ 180 นาที รับน้ำหนักผู้ป่วยได้ 90 กก. เครื่องสามารถทำงานได้ 2 ระบบ คือการฝึกเดินอยู่กับที่ และการเดินในพื้นระนาบ


ว่าที่พันตรี วัชรพล กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักนวัตกรรม หรือนักประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ และโครงงานวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา หรือคิดค้นเครื่องอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ซึ่งเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียน และจากการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ โดยผลงานสิ่งประดิษฐ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ได้อีกด้วย โดยผลงานที่ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้ นักศึกษาจะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศต่อไป.

Related posts