“กองทัพเรือ รับมอบผ้าห่มกันหนาว 5,000 ผืน จาก เอไอเอส เพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาว”

“กองทัพเรือ รับมอบผ้าห่มกันหนาว 5,000 ผืน จาก เอไอเอส เพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาว”

 


วันที่ 18 ธ.ค.62 เวลา 10.00 น. พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 5,000 ผืน จากนายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส และร่วมปล่อยขบวนลำเลียงผ้าห่มกันหนาว ณ บริเวณลานด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในกรณีเกิดภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ จึงได้จัดทำโครงการ “กองทัพเรือ รวมใจบรรเทาภัยหนาว” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิช จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ที่เริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 19 ปี โดยมีวัตถุประ สงค์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ บริเวณตามแนวชายแดนในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผลกระทบจากภัยหนาวอย่างรุนแรง ประกอบกับประชา ชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และขาดแคลนเครื่องกันหนาว
โดยในครั้งนี้ ได้มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 5,000 ผืน ให้แก่หน่วยต่างๆ เพื่อนำไปดำเนินการแจกจ่ายให้กับประชาชน ในพื้นที่ต่อไป

ภาพ/ข่าวจาก กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ
นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

Related posts