อุบลฯ เปิดตัวต้นรวงผึ้ง ประจำรัชกาลที่ 10 ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของไทยจำนวน 2 ต้นอายุ 102 ปี

อุบลฯ เปิดตัวต้นรวงผึ้ง ประจำรัชกาลที่ 10 ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของไทยจำนวน 2 ต้นอายุ 102 ปี

 

วันนี้ 18 ธ.ค.62​ เวลา 15:00 น.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมเปิดตัวต้นรวงผึ้ง ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อายุ 102 ปี 2 ต้น ที่วัดสุปัฏนารามวรวิหาร พร้อมมอบต้นรวงผึ้ง 100 ต้น

ให้สถานศึกษาหน่วยงานราชการอำเภอทุกแห่งไปปลูกประจำสถานศึกษาและองค์กร และปลูกต้นรวงผึ้งภายในบริเวณวัดแห่งนี้ด้วย ทั้งนี้ต้นรวงผึ้งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดประกวดเมื่อเดือนกันยายน 2562 พบว่า ต้นรวงผึ้ง 2 ต้นที่วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ชนะเลิศการประกวดในระดับประเทศ เป็นต้นรวงผึ้งที่มีอายุ 102 ปี ต้นที่ 1สูง 18 เมตร เส้นรอบวง 204 เซ็นติเมตร ต้นที่ 2 สูง 15 เมตรเส้นรอบวง 254 cm สันนิษฐานต้นรวงผึ้งขนาดใหญ่ 2 ต้นนี้ปลูกโดยปลูกโดย สมเด็จพระมหาวีรวงศ์อ้วนติสฺโส ปลูกในปี 2460- 2464 นอกจากนั้นยังได้ปลูกต้นรวงผึ้งภายในบริเวณวัดเพิ่มขึ้นอีก จำนวนมาก


วัดสุปัฏนารามวรวิหารเป็นพระอารามหลวง สายธรรมยุต แห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูลใกล้กับตลาดใหญ่ เทศบาลนครอุบลฯ ซึ่งเป็นท่าน้ำที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานีในอดีตปัจจุบันต้นรวงผึ้ง 2 ต้นประจำรัชกาล ยืนตระหง่านสูงคู่เฉียดฟ้า เป็นทางลงไปให้อาหารปลาริมแม่น้ำมูล เขตอภัยทานแหล่งให้อาหารปลาของนักท่องเที่ยวใจกลางเมืองอุบลฯ ภายหลังเปิดตัวต้นรวงผึ้ง ประจำรัชกาลที่ 10 ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นับเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของประเทศ และอุบลราชธานีอีกแห่งหนึ่งที่น่ามาพิสูจน์และบันทึกภาพเป็นที่ระลึกต่อไป

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน​

Related posts