อุบลราชธานี มอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่อง และมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อุบลราชธานี มอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่อง และมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

19 ธ.ค.62​ ที่​ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 อำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่อง แก่นักเรียนทุนในจังหวัดอุบลราชธานี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นต่าง ๆ จำนวน 3 คน มอบอุปกรณ์การเรียน ผ้าห่มกันหนาว และอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้การสนับสนุน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

ราชประชานุเคราะห์ 32 อำเภอเมืองอุบลราชธานี โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก อำเภอสิรินธร และโรงเรียนเสาวนิต อำเภอโพธิ์ไทร รวมจำนวน 763 ชุด จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นประธานในพิธีมอบชุดอุปกรณ์การเรียนพระราชทานให้แก่นักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก อำเภอสิรินธร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกรของพระองค์ โดยเฉพาะนักเรียนที่ด้อยโอกาส ขาดแคลน ประสบปัญหาทางสังคม

โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือผ่านมายังมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยการพระราชทานอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนทั้ง 3 แห่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี อย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 15 เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน เป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร อยู่ในพื้นที่ชายแดน โดยทางมูลนิธิได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษเรื่อยมา

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน​

Related posts