ชลบุรี # ช่วงเทศกาลตรุษจีน วัดเมืองใหม่ ชลบุรี จัดพิธีวางศิลาฤกษ์หล่อพระและพิธีเททองหล่อพระสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เจริญ 99 นิ้ว มี รัฐมนตรีเฮ้ง ผู้ว่าฯชลบุรี ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ พ่อค้า นักธุรกิจและประชาชนร่วมงานจำนวนมาก

ชลบุรี # ช่วงเทศกาลตรุษจีน วัดเมืองใหม่ ชลบุรี จัดพิธีวางศิลาฤกษ์หล่อพระและพิธีเททองหล่อพระสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เจริญ 99 นิ้ว มี รัฐมนตรีเฮ้ง ผู้ว่าฯชลบุรี ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ พ่อค้า นักธุรกิจและประชาชนร่วมงานจำนวนมาก

# ช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2566 ตามวัดต่างๆได้มีการจัดงานอย่างมากมาย โดยเมื่อเวลา 09.00 นาฬิกา วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2566 ณ วัดเมืองใหม่ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายสุชาติ(เฮ้ง)ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์หล่อพระสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เจริญ องค์ใหญ่ 99 นิ้ว โดยมี พระเทพสุทธาจารย์(ท่านเจ้าคุณอนันต์ ) เจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค12 และ เจ้าคณะภาค 13 ( ฝ่ายธรรมยุต ) เป็น ประธานสงฆ์ มี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าฯชลบุรี พล.ต.ต.กัมพล ลีลาประภาภรณ์ ผบก.ภ.จว.ชลบุรี นางเบ็ญจวรรณ์ สุวานิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลเสม็ด นายสมโพธิ์ นะมะอะอุ สมาชิกสภา อบจ.ชลบุรี เขตอำเภอเมืองชลบุรี นายเสรี เรืองเดช สมาชิกสภา อบจ.ชลบุรี เขตอำเภอพานทอง

พร้อมด้วยข้าราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสม็ด พ่อค้า นักธุรกิจ แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนร่วมงานจำนวนมาก และในเวลา 17.00 นาฬิกา ณ วัดเมืองใหม่ ได้มีพิธีเททองหล่อพระสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เจริญ องค์ใหญ่ 99 นิ้ว มี นางเบ็ญจวรรณ์ สุวานิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลเสม็ด ผู้แทนนายสุชาติ (เฮ้ง)ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธี โดยมี พระเทพเทพสุทธาจารย์ (ท่านเจ้าคุณอนันต์) เจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค12 และ เจ้าคณะภาค 13 (ฝ่ายธรรมยุต) ประธานใหญ่ในพิธีเททอง มี นายธีระ ปิ่นทอง (ต๋อย วังมุข ) นายสมบูรณ์ ผดุงไทยธรรม อดีตนายกเทศมนตรีตำบลเหมือง พร้อมด้วย ข้าราชการ พ่อค้า นักธุรกิจและประชาชนร่วมงานจำนวนมาก โดยทางผู้สื่อข่าวรายงานว่า พิธีเททองหล่อพระสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เจริญ ยังมีขึ้นอีกในวันที่ 23 -24 มกราคม พ.ศ.2566 ช่วงเวลา 17.00 นาฬิกา ณ วัดเมืองใหม่ ชลบุรี

# วิรัช หนูขาว ภาพ/ข่าว

Related posts