จ.นครนายก : จัดประเพณีสู่ขวัญข้าวของชาวไทยเวียงพื้นบ้าน

จ.นครนายก : จัดประเพณีสู่ขวัญข้าวของชาวไทยเวียงพื้นบ้าน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายกร่วมกับชุมชนวัฒนธรรมไทยเวียงวัดคีรีวันและและองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง จัดขึ้นเพื่อสืบทอดประเพณีสู่ลูกหลาน

24 มกราคม 2566 ที่ลานสู่ขวัญข้าวบริเวณศาลเจ้าพ่อหินตั้ง ตำบลตั้ง อำเภอเมืองจังหวัดนครนายก นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานเปิดงานประเพณีสู่ขวัญข้าวของชาวไทยเวียง ในพื้นที่ 3 หมู่บ้านที่ร่วมกันสืบทอดประเพณีของชาวไทยเวียงพื้นบ้านสู่ลูกหลาน ได้ร่วมกันอนุรักษ์ไว้คู่บ้าน ในการจัดงานครั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายกร่วมกับชุมชนวัฒนธรรมไทยเวียงวัดคีรีวัน และและองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง

โดยมีนางสมปอง เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง พร้อมคณะข้าราชการ ผู้นำชุมชน ท้องถิ่นท้องที่ และประชาชน เยาวชน ในพื้นที่ตำบลหินตั้ง ร่วมด้วยช่วยกัน สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นในตำบล ภายในงานได้มีการฟ้อนรำพื้นบ้านไทยเวียง การแสดงการละเล่นพื้นบ้าน พิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว การแจกข้าวมงคล และข้าวหลามที่มีความยาว และใหญ่ รสชาติอร่อย อาหารพื้นบ้าน ซึ่งถือเป็นวิถีชีชีวิตของชาวชุมชนไทยเวียงและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันในบรรยากาศที่อบอุ่น


นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน

Related posts