อ่างทอง-บิ๊กโจ๊กโผล่บวงสรวงพระพรหม4หน้าอายุกว่า 500 ปี ที่วัดดังอ่างทอง (ชมคลิป)

อ่างทอง-บิ๊กโจ๊กโผล่บวงสรวงพระพรหม4หน้าอายุกว่า 500 ปี ที่วัดดังอ่างทอง

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=hTBwmNt_IxQ[/embedyt]

วันที่ 22 ธ.ค. 62. ที่บริเวณ วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก หรือวัดโพธิ์หอม ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการบวงสรวงพระพรหม “ รูปพรหม 4 หน้า หรือพรหมพักตร์ ” เป็นปูนปั้นขนาดใหญ่ จำนวน 2 เศียร ที่ขุดได้ภายในวัด ประดับอยู่บนพาน ด้านหน้าฐานพระอุโบสถเดิมลักษณะศิลปะเป็นแบบขอม ซึ่งมีอายุมานานจนถึงปัจจุบันนี้ประมาณ 500 ปี โดยมี ว่าที่ร้อยโท อรรถชล ทรัพย์ทวี นายอำเภอไชโย นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ผู้ใหญ่ กำนัน ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีบวงสรวง


ในขณะเดียวกัน พิธีบวงสรวงในปีนี้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
นายเรวัต กล่าวว่า วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก หรือวัดโพธิ์หอม เดิมเป็นวัดร้างมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา วัดโพธิ์หอม หรือวัดป่าหัวพัน สิ่งที่น่าสนใจในวัดนี้คือ ปูนปั้นรูปบุคคล 4 หน้า

ซึ่งเรียกว่า “รูปพรหม 4 หน้า หรือพรหมพักตร์” มีขนาดค่อนข้างใหญ่ตั้งประดับประดาอยู่บนพานปูนปั้นหน้าศาลาซึ่งสร้างบนฐานของพระอุโบสถเดิม สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นส่วนยอดของประตูวัดหรืออุโบสถ หากว่ารูปปูนปั้นซึ่งมีจำนวน 2 ชิ้นนี้เป็นศิลปวัตถุของวัดนี้มาแต่เดิม เป็นเรื่องที่น่าสนใจในแง่ของความสำคัญของวัดแห่งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปปูนปั้นในลักษณะนี้ที่ประดับอยู่ส่วนยอดประตูไม่พบที่อื่น ๆ ในเขตจังหวัดอ่างทอง มีพบอยู่เป็นส่วนยอดประตูพระราชวังชั้นในของกรุงศรีอยุธยา


ตามข้อสันนิษฐานจากวัตถุโบราณและร่องรอยต่าง ๆ ของบริเวณวัดนี้แล้ว ผู้เชี่ยวชาญทางโบราณคดีแห่งกรมศิลปากรได้ลงความเห็นชัดแล้วว่า วัดโพธิ์หอมนี้เป็นวัดฝ่ายอรัญญวาสี ทำนองเดียวกับวัดป่าแก้วในกรุงศรีอยุธยา และเป็นวัดที่มีลักษณะใหญ่โตมากมาแล้วในอดีต วัดโพธิ์หอมนี้ จะต้องเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ได้ทรงสร้างขึ้นมาอย่างแน่นอน

สุรชัย ผลจันทร์/อ่างทอง/089-6066364

Related posts