ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ร่วมกับพุทธสถานลานปฏิบัติธรรมเมตตาธรรม ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ทอดถวาย ณ วัดวัดป่าเขาย้อยผาแดง ในวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

สระแก้ว#ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ร่วมกับพุทธสถานลานปฏิบัติธรรมเมตตาธรรม ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ทอดถวาย ณ วัดวัดป่าเขาย้อยผาแดง ในวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

 


*****หลวงพ่อทวี ปัญญาวุโธ เจ้าอาวาสวัดป่าเขาย้อยผาแดง ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว กล่าวว่า เนื่องด้วยเป็นวัดป่าเขาย้อยผาแดง เป็นวัดเก่าแก่ประจำหมู่บ้านและประจำอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยการนำของหลวงพ่อทวี ปัญญาวุโธ ร่วมกับชาวบ้านตาพระยาสร้างขึ้น วัดนี้สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งและภายในวิหาร พุทธสถานลานปฏิบัติธรรมเมตตาธรรม รวมทั้งคณะผู้มีจิตศรัทธาได้พร้อมใจกันจัดกฐินสามัคคีทอดถวาย เพื่อรวบรวมจตุปัจจัยร่วมสมทบทุนดำเนินการบูรณะเสนาสนะขยายเขตไฟฟ้า มี ศาลาการเปรียญ และกุฏิที่พักของพระภิกษุสามเณร ให้เป็นสถานที่ควรแก่การบำเพ็ญกุศล และเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญสืบไป จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ โดยทั่วกัน


*****กำหนดการ วันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ( ตรงกับขึ้น ๘ ค่ำ เดือน 12 )
เวลา 0๙.00 น. – ตั้งองค์กฐินที่วัดป่าเขาย้อยผาแดง
เวลา ๑๑.๐๐น. – ประกอบพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา๑๙.๐๐ น.พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ลององค์กฐิน
วันอาทิตย์ที่๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตรงกับขึ้น ๙ ค่ำ เดือน 12
เวลา๐๗.๐๐ น.ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
เวลา๐๘.๐๐น.พิธีบวงสรวงไหว้ครู
เวลา๑๐.๐๐ น.ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา๑๒.๐๐ น.พิธีทอดกฐิน เสร็จพิธีรับแจกวัตถุมงคล
ประธานฝ่ายสงฆ์ หลวงพ่อทวี ปัญญาวุโธ เจ้าอาวาสวัดป่าเขาย้อยผาแดง


*****พุทธสถานลานปฏิบัติธรรมเมตตาธรรม รวมทั้งคณะผู้มีจิตศรัทธาได้พร้อมใจกันจัดกฐินสามัคคีทอดถวาย เพื่อรวบรวมจตุปัจจัยร่วมสมทบทุนดำเนินการบูรณะเสนาสนะขยายเขตไฟฟ้า ศาลาการเปรียญ และกุฏิที่พักของพระภิกษุสามเณร ให้เป็นสถานที่ควรแก่การบำเพ็ญกุศล และเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญสืบไป จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ โดยทั่วกัน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญในครั้งนี้ จงเป็นพลวปัจจัยโปรดอำนวยพรให้ท่านพร้อมทั้งครอบครัว ประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนานุภาพ กอปรด้วย ลาภ ยศ สุข สรรเสิรญ และเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ในที่ทุกสถาน ตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ

***ภาพ/วัดป่าเขาย้อยผาแดง/ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts