อบต.เขาไม้แก้วประชุมหารือเตรียมจัดงานลอยกระทงประจำปี  2563 (มีคลิป)

ชลบุรี-อบต.เขาไม้แก้วประชุมหารือเตรียมจัดงานลอยกระทงประจำปี  2563

 

 

ที่ห้องประชุม อบต.เขาไม้แก้ว นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว ได้เป็นประธานในการประชุมเตรียมจัดงานลอยกระทงประจำปี2563โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกอบต. ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ห้วยใหญ่ และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมหารือแบ่งแยกหน้าที่ในการจัดงานลอยกระทง โดยได้ กำหนดจัดงานลอยกระทงขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคมที่ วัดเขาไม้แก้ว บริเวณสระน้ำหลวงตานิล ตั้งแต่เวลา 18.30 น.เป็นต้นไป

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนตระหนักในความสำคัญ คุณค่าทางวัฒนธรรมไทย ทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน และมีส่วนช่วยพัฒนาจิตใจ และสังคมในท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ และสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีลอยกระทง ในวันเพ็ญเดือนสิบสองให้คงอยู่สืบไป รวมถึงเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคาทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีของประชาชนตำบลเขาไม้แก้ว และใกล้เคียง

และสืบสานประเพณีลอยกระทง ให้คงอยู่สืบต่อไป โดยจะจัดให้มีมหรสพชมฟรี และเชิญร่วมปิดทองขอพรจากพระสมเด็จองค์ปฐมสมปรารถนา และ การประกวดกระทง พร้อมทั้งณรงค์การใช้วัสดุจากธรรมชาติ ป้องกันขยะอุดตันท่อระบายน้ำ และรักษาสิ่งแวดล้อมและสำหรับพ่อค้าแม่ค้าเชิญจับจองร้านได้ในวันที่ 29 ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น. ณ.วัดเขาไม้แก้วบริเวณจัดงานหรือโทร064-2235428 คุณจินตนา

 

 

 

ภาพ/ข่าว-ฐานภัทร อะเวลา ( เอก ชลนิวส์) สัมภาษณ์ บริบูรณ์ ผู้อำนวยการชลนิวส์ ทีวี online รายงานจากศูนย์ข่าวชลนิวส์ ทีวี online 8/68 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร 087-6142444

Related posts