ชลบุรี-คณะสงฆ์อำเภอศรีราชาและคณะกรรมการวัดเนินบกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (มีคลิป)

ชลบุรี-คณะสงฆ์อำเภอศรีราชาและคณะกรรมการวัดเนินบกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

 

 

เมื่อเวลา10.00น.พระครูญาณประยุต เจ้าอาวาสวัดเขาตะแบก เจ้าคณะตำบลบ่อวิน พระครูปลัดปลัดพิสิทธิ์ สุจิตโต เจ้าอาวาสวัดเนินกระบก พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอศรีราชาและกรรมการวัดเนินกระบก ออกหน่วยตรวจเยี่ยม ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในพื้นที่ หมู่ 5 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นโครงการของทางคณะสงฆ์และคณะกรรมการ วัดเนินกระบก ที่ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ ผู้สูงอายุเป็นต้นเพื่อเป็นการบริการด้านสุขภาพในเชิงรุกอีกวิธีหนึ่งเป็นกลวิธีที่มีความสําคัญต่อการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ของผู้ป่วยติดเตียง ในยุคปัจจุบันมีกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุในพื้นที่

และมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นปัญหามากในการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย และจิตใจ การออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง เป็นการค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และทําความเข้าใจกับผู้ป่วยติดเตียง เข้าใจกับสภาพปัญหาผู้ป่วยเหล่านั้น เพื่อที่จะหาแนวทางการแก้ไขให้เหมาะกับวิถีชีวิตของผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ พร้อมสอบถามปัญหาของผู้ป่วยต่างๆ เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุเหล่านั้น ให้มีกําลังใจลุกขึ้นต่อสู้ได้ตลอดไป พร้อมกันนี้พระครูญาณประยุต เจ้าอาวาสวัดเขาตะแบก เจ้าคณะตำบลบ่อวิน ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและถุงยังชีพและทุนช่วยเหลือจำนวน27500บาท ให้กับผู้ป่วยติดเตียง

ภาพ/ข่าว-ไพโรจน์ วรนุชกุล/ฐานภัทร อะเวลา ( เอก ชลนิวส์) สัมภาษณ์ บริบูรณ์ ผู้อำนวยการชลนิวส์ ทีวี online รายงานจากศูนย์ข่าวชลนิวส์ ทีวี online 8/68 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร 087-6142444

Related posts