ชลบุรี-องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วจัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1ประจำปี2564 (มีคลิป)

ชลบุรี-องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วจัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1ประจำปี2564

เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ 22กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นางยุพิน อ้นขวัญเมือง ประธานสภา อบต.เขาไม้แก้ว พร้อม ผู้บริหาร และ สมาชิก อบต.เขาไม้แก้ว เข้าร่วมประชุม โดยในที่ประชุมได้มีการเสนอ แผนพัฒนาท้องถิ่น(ประจำปี2564-2565)
1.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
ประจำปี 2563วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563
2.รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563


เรื่องเพื่อพิจารณา
3.กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.เขาไม้แก้ว ประจำปี พ.ศ.2564
4.ขออนุติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปึงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2
และในการนี้ได้แนะนำข้าราชการโอนย้ายมาใหม่ นางสาวอัญชิสา ผลเกิด ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)ย้ายมาจาก อบต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี และนางสาวบุญญิสา สุวัฒนา หัวหน้าฝ่ายนักบริหารงานทั่วไป(นักบริหารงาน ระดับต้น) ย้ายมาจาก อบต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ภาพ/ข่าว-ฐานภัทร อะเวลา ( เอก ชลนิวส์) สัมภาษณ์ บริบูรณ์ ผู้อำนวยการชลนิวส์ ทีวี online รายงานจากศูนย์ข่าวชลนิวส์ ทีวี online 8/68 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร 087-6142444

Related posts