สระแก้ว#อำเภออรัญเรียกชาวบ้านกับบริษัทเทคนิคสิ่งแวดล้อมไทยจำกัดทั้งสองฝ่ายมาประชุมทำความเข้าใจกันหาทางออกร่วมกัน (มีคลิป)

สระแก้ว#อำเภออรัญเรียกชาวบ้านกับบริษัทเทคนิคสิ่งแวดล้อมไทยจำกัดทั้งสองฝ่ายมาประชุมทำความเข้าใจกันหาทางออกร่วมกัน

*****เมื่อวันที่ 22 ก.พ.2564 เวลา 09.30 น.นายพงษ์พิเชษฐ์ พงษ์นาค ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ได้เชิญทั้งฝ่ายมาประชุมทำความเข้าใจกันโดยมีนางพิมลวรรณ ผู้มีสัตย์ ตัวแทนบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อม ไทย จำกัด และ นายเสริม หันทยุง ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวเหนือ หมู่ 3 ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว นายสันติ เพ็ชรสุริยา ผู้ใหญ่บ้านบ่อบัวโบสถ์ หมู่ 10 ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ และนายจรูญ ประกอบผล นายก อบต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ได้ร่วมประชุมเนื่องจากกรณีชาวบ้านบ่อบัวโบสถ์และชาวบ้านหนองบัวใต้โดยมีแกนนำเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมกันขับไล่คนงานก่อสร้าง


*****นายเสริม หันทยุง ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวเหนือ หมู่ 3 ต.หันทราย กล่าวว่า ซึ่งภายหลังชาวบ้านทราบว่ามีคนงานที่บริษัท เค เอส แอล จำกัดได้เข้ามาเตรียมการในพื้นที่กรณีที่ให้ตั้งโรงงานน้ำตาลซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนการศึกษาผลกระทบต่อชาวบ้านน หลังจากได้เกิดการมีปากเสียงกับชาวบ้านกันมาหลายครั้งจากการที่ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทยจำกัด เข้ามาทำการศึกษาผลกระทบ ด้านคุณภาพอากาศ ทิศทางลมหลักที่พัดมาพื้นที่ ชุมชนที่อยู่ในแนวทิศทางลมและกำหนดจุดตรวจวัดให้ครอบคลุมศึกษาผลกระทบและกำหนดมาตรการ กลุ่มชาวบ้านประมาณ 30 คน ได้มีการประชุมกันทำความเข้าใจกัน หาทางออกของประชาชนที่ บริษัท เค.เอส.แอล.เข้ามาดำเนินการถูกต้องหรือไม่ แต่ทางบริษัท เค.เอส.แอล.เข้ามาทำอะไรก็ไม่บอกชาวบ้านเลย

ส่วนทางบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทยจำกัด ได้รับปากกับชาวบ้านว่าจะรับไปปรับทบทวนวิเคราะห์ผลกระทบของชาวบ้านในชุมชนชาวบ้านจึงพอใจในระดับหนึ่ง ที่ผ่านมาชาวบ้านได้ต่อต้านคนงานในพื้นที่เขตอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วจึงได้ส่ง จนท.ไปดูสถานการณ์และได้เห็นภาพของกลุ่มชาวบ้านกว่า 30คนต่อต้านคนงานที่อยู่ภายในแคมป์ก่อสร้างมาแล้ว และทราบภายหลังเป็นที่พักคนงานของบริษัท เค เอส แอล จำกัดที่เป็นบริษัทที่จะมาลงทุนตั้งโรงงานน้ำตาลในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ทราบว่าบริษัทกำลังดำเนินการก่อสร้างโรงงานอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดทางกฎหมายและการนำคนงานเข้ามาในพื้นที่เพียงแต่ขั้นเตรียมการจัดทำแนวเขตและการทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อยเท่านั้นแต่ชาวบ้านกลัวจะนำมลพิษเข้ามาในพื้นที่ตลอดถึงแหล่งน้ำดิบที่มาทำปะปาดังกล่าว


*****นางพิมลวรรณ ผู้มีสัตย์ ตัวแทนบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อม ไทย จำกัด กล่าวว่าสำหรับการที่บริษัทเคเอสแอล ได้มีความตั้งใจมาลงทุนตั้งโรงงานน้ำตาลแห่งนี้ด้วยเหตุผลหลายประการคือนอกจากเป็นการสนับสนุนโครงการของรัฐในการจัดทำโครงการพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วยังเป็นการสนองตอบต่อความต้องการของเกษตรกรจำนวนมากของจังหวัดสระแก้วที่ต้องการปลูกอ้อยส่งโรงงานแทนการปลูกมันสำปะหลังที่ราคาตกต่ำมาตลอดอีกทั้งยังมีโครงการลงทุนในอุตสาหกรรมต่อเนื่องจำพวกสินค้าฮาลาลเพื่อการส่งออกอีกด้วยและหากเกิดการลงทุนเต็มรูปแบบจะก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้ชาว จ.สระแก้วได้เป็นจำนวนมานับตั้งแต่เริ่มโครงการว่าจะมาลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วแห่งนี้ก็มีกลุ่มประชาชนบางกลุ่มได้ลุกขึ้นมาต่อต้านทุกรูปแบบมีการชักจูงด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเพื่อให้ชาวบ้านที่ไม่ทราบข้อมูลเกิดความกลัวในหลายเรื่องเช่น

จะมีการปล่อยน้ำเสียลงคลอง จะมีการเอาถ่านหินลิกไนต์มาเป็นเชื้อเพลิง จะเกิดควันและกลิ่นสารพิษ เป็นต้นซึ่งมองภาพแล้วน่ากลัวมากแต่ในข้อเท็จจริงในการลงทุนอุตสาหกรรมนโยบายขนาดนี้จะต้องผ่านเกณฑ์ทางวิชาการของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก่อนถึงมาตรการต่างๆในการดำเนินงานกล่าวคือจะต้องไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแม้แต่ข้อเดียวจึงจะให้การอนุญาตและยังมีหน่วยงานที่คอยควบคุมอย่างเข็มงวดอีกคือกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะต้องคอยตรวจตรา กำกับ ดูแลให้การดำเนินงานของโรงงานเป็นไปตามข้อกำหนด จากการที่มีกลุ่มคนโดยมีผู้ใหญ่บ้านกระทำการขับไล่คนงานซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลและไม่ยอมให้คนงานของบริษัทดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ทางนักกฎหมายและเจ้าหน้าที่ให้ความเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งผิดกฎหมายเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นและยังผิดในอีหลายข้อหาด้วยกันโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านซึ่งถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกลับเป็นผู้นำการขับไล่เสียเองถือว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

*****นางพิมลวรรณ ผู้มีสัตย์ ตัวแทนบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อม ไทย จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า นับตั้งแต่รัฐบาลได้ประกาศให้จัดตั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วขึ้นมาประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยเนื่องจากต้องการให้โรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในพื้นที่เดียวกันไม่กระจัดกระจายเพื่อการควบคุมดูแลได้ง่ายขี้นแต่ก็แปลกใจว่าทุกครั้งที่จะมีโรงงานมาจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วจริงๆกลับมีการต่อต้านเดินขบวนทุกรูปแบบจนนักลงทุนจำนวนมากไม่กล้าลงทุนและหันไปลงทุนยังพื้นที่อื่นแทนด้วยเหตุผลของการคัดค้านคืออยากให้สระแก้วเป็นเมืองเกษตรกรรมมากกว่าไม่ต้องการมลพิษ ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาการเกษตรของจังหวัดสระแก้วไม่ประสบผลสำเร็จเนื่องจากจาดแคลนน้ำในการเกษตรเวลามากก็มากไปเวลาแล้งก็แล้งจัดจนทุกวันนี้ลูกหลานชาวสระแก้วต้องทิ้งถิ่นฐานไปหางานทำในพื้นที่อื่นเป็นจำนวนมาก

***ภาพ/อดิศักดิ์ สระแก้ว/ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts