สระแก้ว-ปล่อยแถวปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการประชาชนทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้นในวันมาฆบูชา

สระแก้ว-ปล่อยแถวปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการประชาชนทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้นในวันมาฆบูชา

 


*****วันนี้ ที่ บริเวณพระสยามเทวาธิราช อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการและการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสระแก้ว เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งการปล่อยขบวนปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมดังกล่าวเป็นการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย ความสงบสุขและการรักษาความเรียบร้อยในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตาม กฎหมาย คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และการรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงวันมาฆบูชาประจำปี 2564 จังหวัดสระแก้ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ทำให้ประชาชนทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้น


*****อำเภออรัญประเทศร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้วได้จัดพิธีปล่อยแถวปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการและการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสระแก้ว โดยมีเจ้าหน้าที่กว่า 100 นาย จากที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว ที่ทำการปกครองอำเภออรัญประเทศ สถานีตำรวจภูธรอรัญประเทศสำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้วกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระแก้ว สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและมูลนิธิสว่างสระแก้วธรรมสถานร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้


***ภาพ/ประจัก สารการ /ข่าว สุชีวิน ปิยะมิตรบัณฑิต/บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts