#รัฐสภา ผู้ประกอบการรถโดยสารไม่ประจำทางเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ร้องกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎรช่วยเหลือให้ขยายเวลาการชำระหนี้ เพราะท่องเที่ยวทรุดผลกระทบจากโควิดระบาด (มีคลิป)

#รัฐสภา ผู้ประกอบการรถโดยสารไม่ประจำทางเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ร้องกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎรช่วยเหลือให้ขยายเวลาการชำระหนี้ เพราะท่องเที่ยวทรุดผลกระทบจากโควิดระบาด

 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ห้องประชุมกรรมาธิการ (สผ.) 404 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา นายมานะ โลหะวณิชย์ ประธานกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการ การคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร นายณพล (สัมภาษณ์) บริบูรณ์ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการรถบัสไม่ประจำทาง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือไวรัสโควิด-19 โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการรถโดยสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

ทางด้านตัวแทนผู้ประกอบการรถโดยสารไม่ประจำทางกล่าวว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ถือว่าได้รับผลกระทบจากการที่นักท่องเที่ยวทั้งคนไทย และคนต่างชาติไม่มีการท่องเที่ยว เพราะกลัวในเรื่องของการแพร่ระบาด รวมทั้งมาตรการของรัฐที่ปิดสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ส่งผลให้ผู้ประกอบการรถโดยสารประสบปัญหาการขาดทุน การระบาดไวรัสโควิด-19 รอบแรกยังพอทน เนื่องจากยังมีเงินเก็บ พอหยุดการแพร่ระบาด ก็ได้นำเงินที่เก็บมาปรับปรุงรถโดยสาร เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ยังไม่ทันไรเจอระบาดรอบที่ 3 ทำให้หลายคนหมดเนื้อหมดตัว บางคนแทบไม่มีบ้านจะอยู่อาศัย ที่สำคัญไม่รู้ว่าจะนานอีกเท่าไหร่จะได้ทำงาน โดยภาครัฐไม่ได้ลงมาช่วยเหลือแต่อย่างใด จึงอยากให้คณะกรรมาธิการ การคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎรช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วย

นายมานะ โลหะวณิชย์ ประธานกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคฯกล่าวว่า ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการพิจารณาในเรื่องรถขนส่งผู้โดยสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ประกอบการไม่ได้ เพราะไม่มีนักท่องเที่ยว ทำให้เกิดหนี้สินจำนวนมาก จึงได้เชิญมาประชุมเพื่อสรุปปัญหา เพื่อเสนอให้รัฐบาลหาแนวทางแก้ไขปัญหากันต่อไป โดยเฉพาะบริษัทลิสซิ่งเกี่ยวกับการเช่าซื้อต่างๆ ให้ดำเนินการช่วยเหลือ อาทิ ให้ผ่อนปรนในเรื่องการขยายเวลาชำระหนี้กับผู้ประกอบการที่ได้มีการกู้ยืมเงินไปลงทุน นอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย จะประสานงานให้กับธนาคารต่างๆ ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยอีกทางหนึ่ง ซึ่งข้อสรูปต่างๆในการประชุม จะได้เสนอให้รัฐบาลนำปัญหาที่เกิดขึ้นไปแก้ไขอีกทางหนึ่งด้วย

#ภาพ/ข่าว นภชนก เหมือนนามอญ ณพล บริบูรณ์ ผู้อำนวยการ ชลนิวส์ทีวีออกไลน์ อำนวยการผลิต 087-6142444 สำนักงานเลขที่ 8/68 ซอย 3 หมู่ 2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

Related posts