จ.นครนายก : ประกาศชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เรื่องนโยบายสาธารณะ”ธรรมนูญชุมชน” โครงการชุมชนนครนายก ไม่แบ่งไม่ขายบุหรี่ให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 20ปี ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 (มีคลิป)

จ.นครนายก : ประกาศชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เรื่องนโยบายสาธารณะ”ธรรมนูญชุมชน” โครงการชุมชนนครนายก ไม่แบ่งไม่ขายบุหรี่ให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 20ปี ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

 

12 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมโรงเรียนเหลียนหัว เขตเทศบาลเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก นายวิโรจน์ แซ่เอี๊ยบ ประธานชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชนฯ ตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้าชุมชน โดยมีนางวิไลวรรณ ทับทิมทอง เจ้าของโครงการฯและเลขานุการชุมชน กล่าวรายงานถึงพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ.2560 โดยเครือข่ายมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ร่วมกันคณะกรรมการชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา หน่วยงานภาครัฐ สถานประกอบการ สถานศึกษา ประชาชนในพื้นที่ชุมชนฯ ร่วมสร้างความตระหนักเรื่องของพิษภัยและรู้ทันกลยุทธ์ของผู้ค้า

เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้ดำเนินการไปตามกฎหมาย โดยกำหนดประกาศเป็นธรรมนูญชุมชนในพื้นที่ ให้เป็นที่ยอมรับและให้ความร่วมมือ โดยมีการลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการชุมชนฯและผู้ประกอบการ ร้านค้าในพื้นที่ชุมชนฯ ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นการลดการเกิดนักสูบหน้าใหม่ โดยยึดกฎกติกาที่ร่วมกันตามบันทึก และช่วยกันสอดส่องดูแลเยาวชน ไม่ให้เยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่และสารเสพติด ที่เป็นภัยต่อสุขภาพ สำหรับธรรมนูญชุมชนของชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา ฉบับนี้ถือเป็นฉบับแรกของชุมชน ที่ได้มีการประกาศชุมชนฯ อย่างเป็นทางการ และจะร่วมด้วยช่วยกัน รักษาธรรมนูญฉบับนี้ ให้บังเกิดผลดีต่อสังคมต่อไป


นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน

Related posts