ชลบุรี# พุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์พ้งไล้ซา จับซาเซียวเกาะ โรงเจบึงไร่ 1 จัดงานแปดเซียนข้ามทะเล วันคล้ายวันประสูติองค์ โป๊ยเซียนโจวซือ องค์เทพเจ้าที่ชาวอำเภอศรีราชาให้ความเคารพนับถือ ท่ามกลางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มีคลิป)

ชลบุรี# พุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์พ้งไล้ซา จับซาเซียวเกาะ โรงเจบึงไร่ 1 จัดงานแปดเซียนข้ามทะเล วันคล้ายวันประสูติองค์ โป๊ยเซียนโจวซือ องค์เทพเจ้าที่ชาวอำเภอศรีราชาให้ความเคารพนับถือ ท่ามกลางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ที่พุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์ฯ ตำบลบึง อำเภอศรีราชา นายอำมาตย์ โสภณารมย์ นายกพุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์พ้งไล้ซา จับซาเซียวเกาะ โรงเจบึงไร่ 1 พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกพุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์ฯ ร่วมกัน จัดงานแปดเซียนข้ามทะเล วันคล้ายวันประสูติองค์ โป๊ยเซียนโจวซือ โดยมีนายชัยจิตร รัฐขจร ประธานมูลนิธิสหพุทธธรรมสงเคราะห์ (พ้งเลี้ยง) แห่งประเทศไทย เดินทางมาเป็นประธานในพิธี สักการะขอพรให้ โป๊ยเซียนโจวซือ ประทานพรให้ประชาชนในประเทศไทยมีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีจุดคัดกรองคณะกรรมการและสมาชิกที่และจำกัดจำนวนผู้ เข้าร่วมพิธี ประเพณีประจำปีแปดเซียนข้ามทะเล ในวันคล้ายวันเกิดองค์โป๊ย เซียนโจวซือ เทพเจ้า 8 เซียน
สำหรับประวัติเซียนแต่ละองค์ในบรรดา 8 องค์นี้ มีประวัติที่มา และอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์แตกต่างกันไป ในปัจจุบันทั้งชาวจีน และชาวไทยเชื้อสายจีน ยังนิยมนับถือบูชาโป๊ยเซียนอย่างสม่ำเสมอ

/ ภาพ/ข่าว / จารุ สุขศรี /สัมภาษณ์ บริบูรณ์ รายงาน

Related posts