จ.นครนายก : เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดงาน”สุดยอดนวัตกรรมการหุ่นยนต์อาชีวศึกษา” การคัดเลือกหุ่นยนต์อาชีวศึกษาOnlineชิงชนะเลิศประเทศไทย ระดับชาติ ประจำปี 2564

จ.นครนายก : เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดงาน”สุดยอดนวัตกรรมการหุ่นยนต์อาชีวศึกษา” การคัดเลือกหุ่นยนต์อาชีวศึกษาOnlineชิงชนะเลิศประเทศไทย ระดับชาติ ประจำปี 2564

 

28 กันยายน 2564 ที่วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ดร.สุเทพ แก่นสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดงาน”สุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา” การคัดเลือกหุ่นยนต์อาชีวศึกษาOnlineชิงชนะเลิศประเทศไทย ระดับชาติ ประจำปี 2564 โดยมีนายธำรง สว่างเดือน ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี กล่าวรายงานสรุปกติกาและจำนวนทีมหุ่นยนต์ 6 ทีม ที่เข้าร่วมคัดเลือกระดับชาติ โดยใช้การแข่งขันรูปแบบOnline เพื่อคัดเลือกหุ่นยนต์อาชีวศึกษาตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันที่สาธารณประชาชนจีนในช่วงเดือนธันวาคมนี้ และทีมขุนด่านปราการชล วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เข้าชิงแชมป์ประเทศไทย ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Asia Pacific Robot Contest 2021 ระดับอาชีวศึกษาด้วย


นายวิวรรธน์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก กล่าวว่า ทีมขุนด่านปราการชล วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 – 3 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 – 2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 9 คน ได้แสดงศักยภาพในการประดิษฐ์คิดค้นหุ่นยนต์ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ภายใต้เกมการแข่งขัน “ดวลธนูสะท้านฟ้า ท้าผู้กล้าสู่แดนมังกร (Throwing Arrows into Pots)” ซึ่งมีกติกาการแข่งขันกำหนดให้ แต่ละทีมมีหุ่นยนต์ 2 ตัว ได้แก่ หุ่นยนต์ขว้าง (TR : Throwing Robot) เป็นหุ่นยนต์แบบบังคับด้วยมือหรืออัตโนมัติ

 

ที่สามารถเคลื่อนที่และขว้างลูกธนูลงใน Pot ได้ และหุ่นยนต์ผู้ช่วย (AR : Arrowkid Robot) เป็นหุ่นยนต์แบบบังคับด้วยมือหรืออัตโนมัติ มีหน้าที่ช่วยหุ่นยนต์ TR ในการทำคะแนน เมื่อเริ่มการแข่งขัน หุ่นยนต์ TR จะขว้างหรือปล่อยลูกธนูไปยัง Pot ครั้งละ 1 ดอก จนครบทุก Pot ส่วน AR จะช่วยหยิบลูกธนูที่ตกส่งให้กับหุ่นยนต์ TR ภายในเวลา 3 นาที ส่วนการคิดคะแนนจะคิดเมื่อมีลูกธนูอยู่ใน Pot เดียวของแต่ละจุดทำคะแนน ทีมจะได้ 1 คะแนน แต่หากมีลูกธนูอยู่ใน Pot ทั้งสองของแต่ละจุดทำคะแนนจะเรียกว่า “twining” จะได้ 8 คะแนน ซึ่งคะแนนสูงสุดที่สามารถทำได้คือ 80 คะแนน และทีมที่ชนะเลิศในการแข่งขันในปีนี้ได้แก่ ทีมขุนด่านปราการชล จากวิทยาลัยเทคนิคนครนายก จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่ประเทศสาธารณประชาชนจีนในวันที่ 12 ธันวาคม 2564 นี้

นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน

Related posts