จ.นครนายก : วิทยาลัยเทคนิคนครนายกมอบหุ่นยนต์ส่งอาหารและเวชภัณฑ์ และเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้โรงพยาบาลในจังหวัดนครนายก 4 แห่ง เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ (มีคลิป)

จ.นครนายก : วิทยาลัยเทคนิคนครนายกมอบหุ่นยนต์ส่งอาหารและเวชภัณฑ์ และเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้โรงพยาบาลในจังหวัดนครนายก 4 แห่ง เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

 

12 ตุลาคม 2564 ที่โรงพยาบาลนครนายก นางสาวสุกัญญา สุขสถาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก ส่งมอบหุ่นยนต์ส่งอาหารและเวชภัณฑ์ 1 ตัว และเครื่องวัดอุณหภูมิ 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลนครนายก โดยมีนายแพทย์ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายกและคณะ เป็นผู้รับมอบพร้อมสาธิตการใช้งาน นอกจากนี้ทางวิทยาลัยเทคนิคนครนายก ยังได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวให้กับโรงพยาบาลปากพลี โรงพยาบาลบ้านนา และโรงพยาบาลองครักษ์ แห่งละ 1 ชุด

ประกอบด้วยหุ่นยนต์ส่งอาหารและเวชภัณฑ์ 1 ตัว และเครื่องวัดอุณหภูมิ 1 เครื่อง เช่นกัน ซึ่งหุ่นยนต์ส่งอาหารและเวชภัณฑ์ ผลิตโดย ครู และ นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคนครนายก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019 ในปัจจุบัน พบว่ามีการแพร่ระบาดทั่วโลก และประเทศไทยยังคงพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น จังหวัดนครนายก พบผู้ป่วยและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง หุ่นยนต์ส่งอาหารและเวชภัณฑ์ ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างมาก


นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน

Related posts