จ.นครนายก : “เกษตรนครนายก จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564”

จ.นครนายก : “เกษตรนครนายก จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564”

13 ตุลาคม 2564 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นายกิตินันท์ คงเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ร่วมพิธีวางพวงมาลา พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทยตลอดมา ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก

นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน

Related posts