ชลบุรี # รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล เปิดศูนย์ CVM 25 ศูนย์ทั่วประเทศ สร้างกำลังเด็กระดับอาชีวะให้มีสมรรถนะสูง และมีอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อไป (มีคลิป)

ชลบุรี # รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล เปิดศูนย์ CVM 25 ศูนย์ทั่วประเทศ สร้างกำลังเด็กระดับอาชีวะให้มีสมรรถนะสูง และมีอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อไป

 

# เวลา 10.00 น.วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ณ วิทยาลัยเทคนิค (วท.) ชลบุรี ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM ) พร้อมร่วมพิธีรับมอบใบประกาศการรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน ของวิทยาลัยเทคนิคถลางและวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ บริษัทการบินไทย จำกัด( มหาชน )และบริษัทพนัสแอสแซมบี้ จำกัด และบริษัทเอ เอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด( มหาชน )

โดยมี นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เข้าร่วมพิธี และภายในงานยังได้มี นายวิทยา คุณปลื้ม นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค ชลบุรี รวมถึงผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวะศึกษา 25 แห่ง ทั่วประเทศ แขกผู้มีเกียรติ และคณะนักศึกษา ร่วมงานจำนวนมาก สำหรับศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาทั้ง 25 แห่ง จะเป็นต้นแบบในการจัดการอาชีวศึกษาในวิชาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศให้สามารถผลิต

และพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสูงและมีคุณภาพ สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ สร้างแรงงานที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและมีจำนวนที่เพียงพอกับความต้องการของประเทศต่อไป โดยทางผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดศูนย์ CVM ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศการการขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา( CVM ) และ EEC อีกทั้งยังได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิค ชลบุรี การขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสาขาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางศูนย์ซ่อม CNC ของวิทยาลัยเทคนิค ชลบุรี

# วิรัช หนูขาว , ธัญญะ ขลวุฒิ ภาพ/ข่าว

Related posts