จิตอาสา 904 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับเยาวชนเครือข่าย ศอ.ปส.ย.ภ.2 สำนักงานปปส.ภาค 2 และกองกำกับการ5 กองบังคับการตำรวจน้ำ ทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันเก็บขยะรอบสวนสุขภาพเกาะลอย

จิตอาสา 904 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับเยาวชนเครือข่าย ศอ.ปส.ย.ภ.2 สำนักงานปปส.ภาค 2 และกองกำกับการ5 กองบังคับการตำรวจน้ำ ทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันเก็บขยะรอบสวนสุขภาพเกาะลอย

วันนี้ ที่สวนสุขภาพเกาะลอย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายเอกสิทธิ์ อ่ำฉอ้อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ อำเภอศรีราชา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากสภานักเรียนโรงเรียนบางละมุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี – ระยอง เขต 18 สภานักเรียนโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม สภานักเรียนโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา

และสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ( คุรุราษฎร์อุปถัมภ์ ) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวนทั้งสิ้น 80 คน ได้ลงพื้นที่บริเวณสวนสุขภาพเกาะลอย ทำความสะอาดสวนสุขภาพ เพื่อให้มีความสะอาด และน่ามอง ทั้งนี้ กลุ่มจิตอาสาได้กระจายกำลังกันเก็บกวาดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลบริเวณโดยรอบ เพื่อเป็นการปรับทัศนียภาพให้สวนสุขภาพมีความสวยงามเพื่อที่จะให้ประชาชนได้ใช้ออกกำลังกายอย่างมีความสุข มองไปก็สบายตาเพราะไม่มีภาพขยะตกค้างรบกวนใจ


นายเอกสิทธิ์ อ่ำฉอ้อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เผยว่ากิจกรรมการทำความสะอาดในครั้งนี้ นอกจากเป็นการสร้างทัศนียภาพที่ดีแล้ว ยังเปรียบเสมือนการสร้างจิตสำนึกในเรื่องของการทิ้งขยะให้ลงถังต่อประชาชนที่นิยมมาออกกำลังกายบริเวณสวนสุขภาพเกาะลอยด้วย เพราะเป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนใช้ร่วมกัน

จารุ สุขศรี อ.ศรีราขา

Related posts