นายก ส.ไก่ฯ ชี้ค่าแรงขั้นต่ำไม่สอดคล้องต้นทุนผลิต ชี้เพิ่มโอทีทางออกรอดทั้งลูกจ้าง-นายจ้าง

นายก ส.ไก่ฯ ชี้ค่าแรงขั้นต่ำไม่สอดคล้องต้นทุนผลิต ชี้เพิ่มโอทีทางออกรอดทั้งลูกจ้าง-นายจ้าง…

Read More

อบต.บ่อวิน จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจรกับเยาวชน 150 คนตามโรงเรียนในพื้นที่

อบต.บ่อวิน จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจรกับเยาวชน 150 คนตามโรงเรียนในพื้นที่ …

Read More

ชลบุรี-ผวา พบ หัวระเบิดอาร์พีจี ตกข้างลานจอดรถอ่างเก็บน้ำมาบประชัน

ชลบุรี-ผวา พบ หัวระเบิดอาร์พีจี ตกข้างลานจอดรถอ่างเก็บน้ำมาบประชัน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม …

Read More

มทบ.19 ประกอบพิธีเนื่องในวันสถาปนาหน่วยครบรอบปีที่ 53 หน่วยทหารที่เคียงข้างและเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

มทบ.19 ประกอบพิธีเนื่องในวันสถาปนาหน่วยครบรอบปีที่ 53 หน่วยทหารที่เคียงข้างและเป็นที่พึ่งข…

Read More

นครนายก : ออกสลากกาชาด ประจำปี 2565 เพื่อหารายได้ดำเนินกิจกรรมตามพันธกิจของสภากาชาดไทย เพื่อ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ผู้ประสบภัย ผู้ยากจน เดือดร้อน ประสบความทุกข์บากช่วยเหลือ

นครนายก : ออกสลากกาชาด ประจำปี 2565 เพื่อหารายได้ดำเนินกิจกรรมตามพันธกิจของสภากาชาดไทย เพื…

Read More