ร้านข้าวขาหมูยังไม่ขึ้นราคา แม้ ไข่ไก่ ราคาเพิ่มสูงขึ้นยังยืนยันที่จะยังคงขายในราคาเดิมเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้บริโภคในช่วงนี้ ช่วงนี้อาจจะมีกำไรน้อย

ร้านข้าวขาหมูยังไม่ขึ้นราคา แม้ ไข่ไก่ ราคาเพิ่มสูงขึ้นยังยืนยันที่จะยังคงขายในราคาเดิมเพื…

Read More

#กรุงเทพฯ สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยจัดเสวนาปาฐกถา อนาคตประเทศไทย เชิญ 3 รัฐมนตรีชี้ปมปัญหาและหาทางออกประเทศไทย

#กรุงเทพฯ สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยจัดเสวนาปาฐกถา อนาคตประเทศไทย เชิญ 3 รัฐมนตรีชี้ปมปัญหาและหา…

Read More

จ.นครนายก : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งมอบและรับมอบครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างสนามกีฬาตำบล

จ.นครนายก : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งมอบและร…

Read More