ชลบุรี # เทศบาลเมืองชลบุรีจัดงานประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 ครั้งที่ 151 ระหว่างวันที่ 1-9 ตุลาคม 2565 ประเพณีหนึ่งเดียวในไทย หนึ่งเดียวในโลก

ชลบุรี # เทศบาลเมืองชลบุรีจัดงานประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 ครั้งที่ 151 ระ…

Read More

ชลบุรี # ไฟไหม้ชุมชนเมืองชลบุรี ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 คน สุนัขตาย 2 ตัว บ้านวอด 5 หลังคาเรือน วิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี เข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสพไฟไหม้

ชลบุรี # ไฟไหม้ชุมชนเมืองชลบุรี ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 คน สุนัขตาย 2 ตัว บ้านวอด 5 หลังคาเร…

Read More

ประชุมระดับจังหวัดชายแดน ระหว่างผู้ว่า ฯพระตะบองกับผู้ว่า ฯสระแก้ว พัฒนาความสัมพันธ์ ส่งเสริมการค้า การลงทุนทั้งสองประเทศ

ประชุมระดับจังหวัดชายแดน ระหว่างผู้ว่า ฯพระตะบองกับผู้ว่า ฯสระแก้ว พัฒนาความสัมพันธ์ ส่งเส…

Read More

ชลบุรี #ผู้ช่วย พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ลงพื้นที่ ชลบุรี เยี่ยมเยียนเด็กๆ ผู้ยากไร้ มอบพระพุทธรูป ตุ๊กตาเด็กเล่น เสื้อผ้า เงินสมทบทุนอาหารกลาง

ชลบุรี #ผู้ช่วย พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ลงพื้นที่ ชลบุรี เยี่ยมเ…

Read More

พุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์พ้งไล้ซาจับซาเซียวเกาะ (โรงเจบึงไร่ 1)ขอเชิญประชาชนชาวศรีราชาร่วมกินเจและ ไหว้องค์เทพเจ้าขอพร

พุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์พ้งไล้ซาจับซาเซียวเกาะ (โรงเจบึงไร่ 1)ขอเชิญประชาชนชาวศรีราชาร่…

Read More