สุโขทัย-ผู้ว่าสุชาตินำเดินแฟชั่นการกุศลสักการะพระแม่ย่าประจำปี โชว์ผ้าเด่น ทองดังสุโขทัย

สุโขทัย-ผู้ว่าสุชาตินำเดินแฟชั่นการกุศลสักการะพระแม่ย่าประจำปี โชว์ผ้าเด่น ทองดังสุโขทัย h…

Read More

จังหวัดชลบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และสำนักงาน…

Read More

จ.:นครนายก : วันมาฆบูชา…..นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2566

จ.:นครนายก : วันมาฆบูชา…..นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานงานสัปด…

Read More