#รัฐสภา โรงแรมบางกอก ล้อฟท์ ร้องคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร โรงแรมไฟไหม้ประกันภัยไม่ยอมรับผิดชอบ ถ่วงเวลาจ่ายค่าชดเชย

#รัฐสภา โรงแรมบางกอก ล้อฟท์ ร้องคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร โรงแรมไฟไ…

Read More

ชลบุรี อดีตนายกแหลมฉบัง ร่วมกับภรรยา ถวายรถยนต์กระบะ ให้วัดหนองเลง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจการศาสนกิจของพระพุทธศาสนา

ชลบุรี อดีตนายกแหลมฉบัง ร่วมกับภรรยา ถวายรถยนต์กระบะ ให้วัดหนองเลง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในก…

Read More

#รัฐสภา โรงแรมบางกอก ล้อฟท์ ร้องคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร โรงแรมไฟไหม้ประกันภัยไม่ยอมรับผิดชอบ ถ่วงเวลาจ่ายค่าชดเชย

#รัฐสภา โรงแรมบางกอก ล้อฟท์ ร้องคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร โรงแรมไฟไ…

Read More

จ.นครนายก : ชมรมครูนอกราชการอำเภอบ้านนา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ เพื่อวางแผนการดำเนินงานให้มีความต่อเนื่อง ในการจัดกิจกรรมของชมให้เกิดประสิทธิภาพ

จ.นครนายก : ชมรมครูนอกราชการอำเภอบ้านนา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ เพื่อวางแผนการดำเนิ…

Read More