อำนาจ​เจริญ- จิตอาสาพระราชทานตำบลดงมะยาง​ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน

อำนาจ​เจริญ- จิตอาสาพระราชทานตำบลดงมะยาง​ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน

 


วันอังคารที่ 24 ธ.ค. 62เวลา 08.30 น. นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ จังหวัด​อำนาจ​เจริญ​ ส.อ.วันชนะ เปรมปรีดิ์ ปลัดอำเภอรับผิดชอบ ตำบลดงมะยาง ร่วมกับ นายพิทักษ์ สุดาชม จพง.ปภ.ทต.ดงมะยาง เจ้าหน้าที่ ทต.ดงมะยาง นายสมาน รำไพ กำนันตำบลดงมะยาง ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และจิตอาสา ตำบล​ดงมะยาง จำนวน 88 คน ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน​ บ้านดงมะยาง หมู่ที่ 7 ต.ดงมะยาง โดยแบ่งการทำงานเป็น 3 สาย เพื่อความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนต่อไป

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน​

Related posts