สงขลา​-ภาครัฐและเอกชนร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา (ชมคลิป)

สงขลา​-ภาครัฐและเอกชนร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=kNC_5gPMTzA[/embedyt]

 

วันนี้ 27 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมชั้นที่ 4 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายกิตติ เจนกำจรชัย นักธุรกิจคนดังเมืองหาดใหญ่พร้อมด้วยคุณทูน หิรัญทรัพย์ ดารานักแสดง/ผู้อำนวยการโครงการเราเปลี่ยน โลกเปลี่ยน เข้าพบนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและท่านอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อนำเสนอโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ในโครงการนี้ได้นำเสนอถึงการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนด้วยการใช้หลักโดยใช้หลักยุทธศาสตตาร์ชาติ 6 ด้าน ประกอบด้วย


1.ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครอง 2.ด้านความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 3.ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4.ด้านการลดความเหลื่อมล้ำ 5.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสุดท้ายด้านการจัดระเบียบสังคมกลไกราชการ ในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชน


โดยโครงการนี้ได้นำเสนอถึงวาระแห่งชาติ 44 หัวข้อโดยใช้หลัก 1คนทำ 1 เรื่อง 70 ล้านคนทำ 70 ล้านเรื่อง เพื่อให้พัฒนาอย่างมั่งคง มั่งคั่ง ปลอดภัย อย่างยั่งยืน ในการประชุมครั้งนี้ได้มีองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนต่างให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการนี้

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts