ชลบุรี-มูลนิธิเด็ก เดซติเนชั่น ร่วมกับ บริษัท เดซติเนชั่น อีทส์ จำกัด จัดเลี้ยงงานฉลองคริสต์ เทศกาลมาสและร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือบ้านเด็กจริงใจ พัทยา จำนวน 250,000 บาท

    ชลบุรี-มูลนิธิเด็ก เดซติเนชั่น ร่วมกับ บริษัท เดซติเนชั่น อีทส์ จำกัด จัดเลี้ยงงานฉลองคริสต์ เทศกาลมาสและร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือบ้านเด็กจริงใจ พัทยา จำนวน 250,000 บาท

 


ที่ ร้านฮูตเตอร์ พัทยา มูลนิธิเด็ก เดซติเนชั่น ( Destination Kids Foundation) บริษัท เดซติเนชั่น อีทส์ จำกัด พร้อมด้วย โรงแรมในเครือ บริษัท เดซติเนชั่น พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด และ บริษัท เดซติเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด โดย Mr.Gary Richard Murray ประธานกรรมการบริษัทในเครือ เดซติเนชั่น จัดกิจกรรมเลี้ยงฉลองเทศกาลคริสต์มาสและร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือ บ้านเด็กจริงใจ จำนวน 250,000 บาท โดยมี Mr.Marko Rasanen ผู้จัดการร้านอาหารฮูตเตอร์พัทยาพร้อมด้วย พนักงานในเครือ ร่วมให้การต้อนรับน้อง ๆจากมูลนิธิต่าง ๆ รวม 85 คน ด้วยความเป็นกันเองและอบอุ่น


สำหรับการจัดกิจกรรมเนื่องในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ นั้นดำเนินการจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็กยากไร ในการพัฒนาสังคมความเป็นอยู่ที่ดี มุ่งช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสในสังคม อาทิ เด็กกำพร้า ถูกทารุณกรรม หรือถูกทอดทิ้ง รวมถึงเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการใช้แรงงาน เด็กที่ผิดกฎหมาย เด็กที่ได้รับเชื้อ เอชไอวี (HIV) และเด็กที่พ่อแม่ถูกคุมขัง รวมถึงเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนด้านอื่น ๆ ซึ่งการจัดกิจกรรมเนื่องในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

วิเชียร แสงแก้ว รายงานจากเมืองพัทยา

Related posts