ผู้ว่าอุบล Kick Off วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มอบของขวัญและเป็นเจ้าภาพ 1:5 ครัวเรือน แก้จนหวังให้ผ่านเกณฑ์ จปฐ.ปี 2563

ผู้ว่าอุบล Kick Off วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มอบของขวัญและเป็นเจ้าภาพ 1:5 ครัวเรือน แก้จนหวังให้ผ่านเกณฑ์ จปฐ.ปี 2563

 

บ่ายวันนี้ 31 ธ.ค.62 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 ออกตรวจเยี่ยมครอบครัวที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ.ในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล โดยเฉพาะท้องที่ ตำบลนาสะไม พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับครอบครัวของนาย ประพันธ์ บุญสอน อายุ 54 ปี หมู่ 6 ครอบครัวคุณยายศรี บุญยะวัย 71 ปี ม.3 นางสาวนงลักษณ์ โกมลศรี วัย 65 ปี  ครอบครัวคุณตาลุน วงศ์สอน  และครอบครัวคุณยายคูณ วงศ์สอน วัย 80 ปี


ซึ่งเป็นครอบครัวที่ไม่ผ่านเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ.ทางด้านสุขภาพชีวิต การมีรายได้และ มีงานทำ รวมทั้ง การมีรายจ่ายที่ลดลง ทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานี มีเป้าหมายมอบให้ส่วนราชการทุกส่วนเป็นเจ้าภาพในการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ ปลอดอบายมุขให้ครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จปฐ.ได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ในอัตรา 1:5 ซึ่งในจำนวนนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพในการดูแลครอบครัวจำนวน 5 ครอบครัวในท้องที่ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผลโดยได้นำพระพุทธรูปข้าวสาร จำนวน 1 กระสอบ เสื้อผ้า ของใช้ที่จำเป็น มอบให้เป็นการเบื้องต้น

จากนั้นกำหนดออกตรวจเยี่ยมในครอบครัวดังกล่าวเดือนละครั้งโดยกำหนดให้วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นวัน Kick Off หรือวันดีเดย์เพื่อเป็นสิริมงคลและให้ความจนผ่านพ้นไปกับปีเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่าจังหวัดอุบลราชธานี มีครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์จปฐจำนวน 95 ครัวเรือนในจำนวนนี้อำเภอตระการพืชผลมี 35 ครัวเรือนโดยเฉพาะในท้องที่ตำบลนาสะไมย์ถือว่ามีครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ จำนวนมากื โดยจังหวัดอุบลราชธานีได้ใช้มาตรการหรือโมเดล 1 ต่อ 5 คือหัวหน้าส่วนหนึ่งคนดูแล 5 ครัวเรือนให้ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดของจปฐ. คาดว่าภายใน 1 ปีครัวเรือนที่เป้าหมายจำนวนดังกล่าวจะผ่านเกณฑ์ จปฐ. ปัจจุบันในเรื่องของการดูแล ครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวได้รับการดูแลจากเงินสวัสดิการแห่งรัฐคือเงินเดือนผู้สูงอายุ และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและพบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุไม่มีคนดูแล สุขภาพไม่ดี ซึ่งจะต้องได้ดูแลอย่างใกล้ชิดต่อได้

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน​

Related posts