ชลบุรี-ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 (ชมคลิป)

ชลบุรี-ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=674_Zf02CNU[/embedyt]

ที่บริเวณหอพระพุทธสิหิงค์ฯ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์เทียนไชยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 โดยมีประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมใจมาทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง

พระสงฆ์ จำนวน 63 รูป ออกรับบิณฑบาตจากประชาชน ซึ่งทุกคนมาด้วยความตั้งใจที่จะร่วมทำบุญ ในวันขึ้นปีใหม่ อันเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนคนไทยได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน จนกลายเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีน่ายกย่องชมเชยยิ่ง


โดยลานหอพระพุทธสิหิงค์ มิ่งมงคลสรินาถ พุทธบริษัทราษฎร์ กุศลสามัคคี ชลบุรีปูชนียบพิตร แห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี เข้ามากราบไหว้ขอพรให้ดำเนินชีวิตในปีใหม่ พุทธศักราช 2563 มีแต่ความสุข ความเจริญตลอดปี ให้การดำเนินวิถีชีวิตเป็นไปด้วยดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องรู้รักสามัคคีและการอยู่อย่างพอเพียง ซึ่งทำให้ทุกท่านสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้สังคมของเราเป็นสังคมที่น่าอยู่ และเป็นสยามเมืองยิ้มในสายตาของชาวต่างชาติเช่นเดิม ตลอดจนเพื่อนให้การฝ่าฟันอุปสรรคในการดำรงชีวิตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน เพื่อแข่งขันกับนานาประเทศได้


ภาพ/ข่าว รุ่งโรจน์ วงษ์ชัยเดช “สัมภาษณ์ บริบูรณ์ ผู้อำนวยการชลนิวส์ ทีวี online จากศูนย์ข่าวชลนิวส์ ทีวี online จ.ชลบุรี

Related posts