ชลบุรี# สภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดงานวันเด็กที่อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา เด็กมาร่วมงานกันอย่างคึกคัก

ชลบุรี# สภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดงานวันเด็กที่อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา เด็กมาร่วมงานกันอย่างคึกคัก

 

วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันเด็กแห่งชาติของทุกปี ซึ่งในปี 2563 ตรงกับวันที่ 11 มกราคม ที่อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายส่วน พนมวัฒนากุล ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมทั้งเชิญ นายเปี่ยมศักดิ์ มาฆทาน ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 2 มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีเด็กๆ มาร่วมงานกันอย่างมาก

ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ได้เห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต หากได้รับการส่งเสริมและสนันบสนุน ให้เยาวชนของชาติไปในทิศทางที่ดี ก็จะส่งผลให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้เด็กเติบโตด้วยความมั่นใจในชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี และได้มีโอกาสศึกษาแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ นอกจากนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรมการอ่านสานวันเด็กของนายกรัฐมนตรี การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การเล่นเกมส์ชิงรางวัลเพื่อพัฒนาให้เด็กมีความรู้ และส่งเสริมความสามารถอีกด้วย

นายเปี่ยมศักดิ์ มาฆทาน ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์กล่าวว่า ในการจัดงานวันเด็กครั้งนี้ ถือว่าเป็นการเอาใจใส่เด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต อย่างไรก็ตามฝากเด็กทุกคน ขอให้เชื่อฟังพ่อแม่ ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ในการศึกษาเล่าเรียน มีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่น ตามคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และขอให้เด็กทุกคนปฏิบัติค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ซึ่งจะส่งผลให้สังคมไทยมีความสงบร่มเย็นเป็นสุข และประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป

 

# ภาพ/ข่าว นภชนก เหมือนนามอญ สัมภาษณ์ บริบูรณ์ รายงาน#

Related posts