เฮฮาการแข่งขันกีฬาชกมวยตับจากการละเล่นพื้นบ้านของไทยที่เริ่มหาดูได้ยาก

เฮฮาการแข่งขันกีฬาชกมวยตับจากการละเล่นพื้นบ้านของไทยที่เริ่มหาดูได้ยาก

 


นำตับจากที่ใช้มุงหลังคามาเป็นพื้นเวทีและปิดตามนักมวยทั้งคู่ให้ฟังเสียงคู่ชกเดินเหยียบตับจากซึ่งมีเสียงดังชกถูกบ้างผิดบ้างและบางทีก็ไปชกกรรมการสร้างเสียงหัวเราะและความสนุกสนานแบบไทยๆ ไปดูควันหลงในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติซึ่งกลุ่มแม่บ้านรถไฟหลังอู่ จัดขึ้นที่ลานกีฬาเอนกประสงค้านพักรถไฟหลังอู่ ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดขึ้น ซึ่งเน้นการละเล่นพื้นบ้านของไทยในอดีตไฮไลต์อยู่ที่การแข่งขันชกมวยตับจาก ซึ่งสมัยก่อนตามงานวัดงานบุญประเพณีสำคัญต่างๆทางมักจะนิยมจัดกันแต่สมัยนี้เริ่มหาดูได้จาก


โดยเป็นการเอาตับจากซึ่งใช้มุงหลังคาขนำหรือบ้านมารองพื้นเวที และปิดตานักมวยด้วยผ้าขาวม้าทั้งคู่ และนักมวยจะอาศัยการฟังเสียงเหยียบตับจากของคู่แข่ง เพราะเมื่อเดินบนตับจากก็จะมีเสียงดังขึ้นมาและทั้งคู่ก็เข้าสาวหมัดใส่กัน ถูกบ้างไม่ถูกบ้าง และบางครั้งก็ไปชกโดนกรรมการ ซึ่งเดินเหยียบตับจากอยู่ในเวทีเช่นกัน สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชม


โดยการแข่งขันชกมวยตับจากที่กลุ่มแม่บ้านรถไฟหาดใหญ่จัดขึ้นมีทั้งนักมวยเด็กและนักมวยวัยรุ่นที่มาชกกัน แต่จะเน้นความสนุกสนานที่นักมวยเดินเหยียบตับจากและชกผิดชกถูกมากกว่าผลการแข่งขัน สร้างความสนุกสนานและเสียงเชียร์ให้กับผู้ที่มาชมเป็นอย่างมาก และการแข่งขันชกมวยตับจากกลุ่มแม่บ้านรถไฟหลังอู่จัดขึ้นในทุกๆปีเพื่ออนุรักษ์กีฬาและการละเล่นพื้นบ้านของไทยเอาไว้ให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้สืบสานต่อไป

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

Related posts