พังงา-พระคุณของครู!! วันครู 63 พ่อเมืองพังงา นำครูประกอบพิธีบูรพาจารย์ มุฑิตาจิตครูอาวุโส ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณครู

พังงา-พระคุณของครู!! วันครู 63 พ่อเมืองพังงา นำครูประกอบพิธีบูรพาจารย์ มุฑิตาจิตครูอาวุโส ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณครู

 

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 63 ผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงารายงานว่า ที่หอประชุมเขาทอย วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2 อ.เมืองพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 มีนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมในพิธี จำนวนมาก


สำหรับปีนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญแก่ข้าราชการครูทั่วประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน ว่า “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”
โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงาร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพังงา ร่วมกันจัดขึ้นตามแนวทางของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาที่ได้กำหนดธีม ว่า “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย”


ซึ่งมีกิจกรรมคือ เวลา 07.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 64 รูป เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ครูผู้วายชนม์ จากนั้นในเวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้อ่านสารวันครูของนายกรัฐมนตรี และประกอบพิธีบูรพาจารย์ พิธีมุฑิตาจิตครูอาวุโส และพิธียกย่องเชิดชูเกียรติครูที่ประกอบคุณงามความดี พร้อมกับกล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา


ในการทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมความสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน พร้อมทั้งส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่ประกอบคุณงามความดีและทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติ


………………………
ภาพ..ขอบคุณภาพจาก สนง.ปชส.พังงา
ข่าว.โกอู๋@นักข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา/นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป รายงาน

Related posts