กฟภ.แก้งคร้อ Kick Off เดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า

กฟภ.แก้งคร้อ Kick Off เดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า

 

วันที่16ม.ค.63 นายธีระศักดิ์ พรหมดวงดี ผู้จัดการไฟฟ้า สาขาแก้งคร้อ นำพนักงานเปิด Kick Off เดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า
นายธีรศักดิ์ พรมดวงดีกล่าวว่า ด้วยสภาพความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสารที่เป็นปัญหาสะสมมาเป็นระยะเวลานานยากต่อการแก้ไข ที่ผ่านมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยหลากหลายวิธีโดยการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องทั้งการนำสายลงใต้ดินและการแก้ไขปัญหาสายบนเสาไฟฟ้าแต่เนื่องจากการนำสายลงใต้ดินต้องใช้งบประมาณสูงและพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีมากดังนั้นการนำสายลงดินจึงทำได้เพียงพื้นที่สำคัญสำคัญบางส่วนเท่านั้นโดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่เสาไฟฟ้าเป็นหลักเพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงานเป็นไปในทางทิศเดียวกันทั้งประเทศ

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีข้อคำสั่งให้ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 ประกอบกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายมอบของขวัญให้กับประชาชนจึงกำหนดให้การไฟฟ้าภูมิภาคดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้ง 74จังหวัด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบมีการสร้างทัศนียภาพที่สวยงามสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวมทั้งยังก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบการจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกด้วย

ด้านนายยุทธศิลป์ คำพิทักษ์หัวหน้าแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ กล่าวว่าสำหรับเป้าหมายหลักของการดำเนินการครั้งนี้มุ่งเน้นการรื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานแนะนำสายสื่อสารที่ใช้งานจับยึดบนคอนสื่อสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเส้นทางวิกฤตที่รับการพิจารณาจากจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์รวม 905เส้นทางระยะทางทั้งสิ้น 1,652. 616 กิโลเมตรคิดเป็นจำนวนไฟฟ้ากว่า 5,3118 ต้นในส่วนของพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแก้งคร้อมีจำนวนทั้งหมด 16 เส้นทางระยะทางกว่า 37 กิโลเมตรคิดเป็นฉนวนไฟฟ้า 910 ต้นในวันนี้ทางการไฟฟ้าภูมิภาคสาขาแก้งคร้อจึงนำร่องในการดำเนินการ บนถนนเส้นทางสาย 201 ชัยภูมิชุมแพและถนนสายหลักในเขตรับผิดชอบ

Related posts