“บิ๊กป้อม” เบี้ยวแจงงบกองทุนพัฒนากีฬา หลังส่งตัวแทนอ้างติดกีฬาโอลิมปิกเยาวชน

“บิ๊กป้อม” เบี้ยวแจงงบกองทุนพัฒนากีฬา หลังส่งตัวแทนอ้างติดกีฬาโอลิมปิกเยาวชน

 


ที่ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) นายบุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา (ป.กมธ.กีฬา) สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานประชุมคณะกรรมาธิการกีฬา ครั้งที่ 11 มีคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
การประชุม ประธานได้แจ้งถึงเรื่องการสอบถาม กรณีการบริหารจัดการและผลการดำนินของกองทุนพัฒนาการกีฬา ซึ่งวันนี้ได้เชิญพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

ซึ่งได้มอบให้ ผู้ว่า กกท. ในฐานะเลขานุการกองทุนฯ มาชี้แจง แต่นายก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ขอเลื่อนการชี้แจง เนื่องจากติดภารกิจการเดินทางไปกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาว 2020 ระหว่างวันที่ 9-22 มกราคม 2563 ณ เมืองโลซาน สมาพันธรัฐสวิส ในส่วนผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทย (น.ส.สุปราณี คุปตาสา) ไม่สามารถชี้แจงได้ เนื่องจากยังไม่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง ซึ่งอยู่ในระหว่างการส่งสัญญาให้อัยการสูงสุดตรวจสอบความถูกต้อง จึงยังไม่มีผลในการปฏิบัติหน้าที่ การประชุมครั้งนี้จึงเป็นเรื่องการหารือและการเตรียมการดูงานตามศูนย์กีฬาเพื่อปรับปรุงคุณภาพทางการกีฬา


นายบุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ในการชี้แจงงบกองทุนพัฒนากีฬา กมธ.กีฬา สภาผู้แทนราษฎร ยังคงต้องรอไปก่อน เนื่องจากได้รับแจ้งว่าติดภารกิจจำเป็น และคงต้องรอให้มีการประสานเป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนการทำงาน กมธ.กีฬา สภาผู้แทนราษฎร ยืนยันว่าการทำหน้าที่ในฐานะนิติบัญญัติ กมธ.กีฬา สภาผู้แทนราษฎร จะทำหน้าที่ให้นักกีฬาทุกคนได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งขณะนี้ได้ทำการพิจารณาเกี่ยวเนื่องข้อกฎหมายในส่วนค่าตอบแทนของนักกีฬาคนพิการ กับการผลักดันและแก้ไขกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อนักกีฬา และครอบครัวนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในวงการกีฬาไทย


/ ณัฐพงษ์ ประชากูล จ.กาฬสินธุ์

Related posts