ชลบุรี # 43 ปีโรงพยาบาลเอกชล เปิดทิศทางดำเนินงานปี 2567 สร้างพันธมิตรเครือข่ายโรงพยาบาลทั่วไทยและต่างประเทศ

ชลบุรี # 43 ปีโรงพยาบาลเอกชล เปิดทิศทางดำเนินงานปี 2567 สร้างพันธมิตรเครือข่ายโรงพยาบาลทั่วไทยและต่างประเทศ

โรงพยาบาลเอกชล2 ขยายโควต้าผู้ประกันตน มอบสิทธิพิเศษให้ผู้ประกันตนอย่างมากมาย และ มอบสิทธิพิเศษให้ครอบครัวของผู้ประกันตนอีกด้วย พร้อมทั้งได้ให้ความสำคัญการทำตลาดผู้ป่วย สิทธิประกันสุขภาพ สิทธิทั่วไปและกลุ่มลูกค้าขาวต่างชาติ # เมื่อเวลา 13.00 นาฬิกา วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2567 ณ ห้องแถลงข่าวชั้น3 โรงพยาบาลเอกชล 1 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี คุณศิริพจน์ มาโนช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรบริษัทโรงพยาบาลเอกชล จำกัด(มหาชน) จัดแถลงข่าว 43 ปีโรงพยาบาลเอกชลทิศทางดำเนินงานปี 2567 มี นายแพทย์สาโรจน์ มะรุมดี ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คุณนพวรรณ พราหมณธาดา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด คุณจงกลนี กิติยานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลด้านวิชาการ คุณพรนภา ปิ่นทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เข้าร่วมด้วยโดยคุณศิริพจน์ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า โรงพยาบาลเอกชล เรามุ่งเน้นนโยบายการสร้างเครือข่ายพันธมิตร ระหว่างโรงพยาบาล

โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนการปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อคว้าโอกาสและเตรียมพร้อมรับมือกับภาวะการแข่งขันในอนาคต เรามีการขยายพันธมิตรเครือข่าย ไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในปลายปีที่ผ่านมา เรามีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับทางโรงพยาบาลไอดี ประเทศเกาหลีใต้ ทางด้านศัลยกรรมตกแต่งและความงาม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งที่มีชื่อเสียง และได้รับการรับรองจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขแห่งเกาหลีใต้ โดยโรงพยาบาลไอดี เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในกลุ่มของคนไทย จากรายการ Let me in ทำให้เราได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการสร้างความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรในการส่งต่อการรักษาให้แก่กันเพื่อต่อยอดธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์องค์กรในปีนี้


ในปี 2567 โรงพยาบาลเอกชล 2 เราได้ขยายโควต้าผู้ประกันตน 130,000 ราย โดยในปีนี้เรามอบสิทธิพิเศษให้กับผู้ประกันตนทุกท่านอีกด้วย คือ ส่วนลดค่าห้อง กรณีผู้รับบริการต้องการย้ายไปห้องพักฟื้นแบบส่วนตัว จะเป็นห้องเดี่ยว หรือ ห้องวีไอพี รับส่วนลด 50% (ในหมวดค่าห้อง) และส่วนลดค่ายา สำหรับผู้รับบริการต้องการยานอกบัญชีประกันสังคม รับส่วนลด 15% (ยกเว้นวัคซีน) ทั้งนี้ ยังมอบสิทธิพิเศษนี้ไปยังครอบครัว (สายตรง) ของผู้ประกันตนอีกด้วย คือ พ่อ แม่ สามี – ภรรยา และบุตร สามารถได้รับสิทธิส่วนลดสิทธิพิเศษนี้ไปด้วยเช่นกัน
โรงพยาบาลเอกชล เราจะให้ความสำคัญกับการทำตลาดผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพ สิทธิทั่วไป และกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ เนื่องจากกลุ่มเหล่านี้ มีอัตราการซื้อหลักประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันกลุ่ม เพิ่มจำนวนมากขึ้นในทุกปี โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเด็ก ที่มีอัตราการครองเตียงสูงที่สุด ในปี 2566 ที่ผ่านมา อีกทั้ง ภาครัฐยังออกมาตรการสนับสนุนเร่งพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ดึงดูดชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น


และสำหรับโรงพยาบาลเอกชล 2 เราจะให้ความสำคัญกับการทำตลาด กลุ่มข้าราชการ กลุ่มบริษัทคู่สัญญา สปสช. ประกันสังคม และสิทธิร่วมต่างๆ ซึ่งจะคอยดูแลสุขภาพกลุ่มแรงงานภาคตะวันออก รองรับการขยายตัวในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor (EEC) ที่คาดว่าจะมีแนวโน้มในการขยายตลาดแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน โรงพยาบาลเอกชล 2 ได้มุ่งเน้นลูกค้าต่างชาติ กลุ่ม CLMV (กัมพูชา , สปป. ลาว , เมียนมา และเวียดนาม) เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลที่มีจำนวนแรงงานกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นในจังหวัดชลบุรีเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี สามารถเข้าถึงผู้รับบริการได้หลากหลายระดับมากยิ่งขึ้น


เรามีความพร้อมในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์ ผู้ชำนาญการเฉพาะทางหลากหลายสาขา เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคกระดูกและข้อ รวมไปถึงกระดูกสันหลัง สูตินรีแพทย์ ที่คอยดูแลโรคทางด้านสตรี พร้อมทีมแพทย์ “หมอเด็ก” สแตนบาย ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับกลุ่มแรงงานผู้ประกันตน โรงพยาบาลเอกชล 2 เรามีจุดให้บริการ ที่ชั้น 3 One Stop Service ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางที่หลากหลายสาขา พร้อมให้บริการคลินิกเครือข่าย 20 แห่ง กระจายครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ผู้ประกันตนทุกท่านที่เลือกสถานพยาบาลที่ โรงพยาบาลเอกชล 2 สามารถเข้ารับบริการได้ทุกแห่ง ใกล้ที่ไหน สะดวกที่ไหน สามารถยื่นบัตรประชาชนเข้ารับบริการได้เลยทันที
​กว่า 43 ปี ที่เราไม่เคยหยุดให้บริการพี่น้องประชาชนชาวชลบุรี จังหวัดใกล้เคียง และผู้ที่เข้ามาทำงานในจังหวัดชลบุรี เราทำให้ทุกคนได้เชื่อมั่น ไว้วางใจ และให้การยอมรับในคุณภาพการรักษาพยาบาล พร้อมการบริการที่สะดวก รวดเร็ว เราสัญญาว่า เราจะพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรักษาพยาบาล และยกระดับคุณภาพการให้บริการ ให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อมอบสุขภาพที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนทุกๆคน

Related posts