บิ๊กต่อ ประชุมสัญจร ตร.ภาค2 มอบรถน้ำบรรเทาทุกข์โรงพักห่างไกล สั่งเข้มกวาดล้างแก๊งวัยรุ่นสร้างความเดือดร้อนรำคาญ

บิ๊กต่อ ประชุมสัญจร ตร.ภาค2 มอบรถน้ำบรรเทาทุกข์โรงพักห่างไกล สั่งเข้มกวาดล้างแก๊งวัยรุ่นสร้างความเดือดร้อนรำคาญ

วันนี้ 22 ม.ค. ที่ห้องประชุมโรงแรมฮิลตัน พัทยา จ.ชลบุรี พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรภาค 2 เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้องด้านต่างๆ พร้อมประชุมบริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการประชุมสัญจรในเขตพื้นที่ภาค 2 โดยมี พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 กล่าวต้อนรับ ก่อนการประชุมจัดให้มีพิธีมอบเข็มแม่นปืนกิตติมศักดิ์แก่ผู้ช่วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และมอบรางวัลหน่วยงานที่มีผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่หน่วย ระดับกองบัญชาการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า นโยบายการจัดประชุมสัญจร เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาตำรวจได้ลงพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค เบื้องต้นที่รับทราบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกำลังพล สวัสดิการต่างๆ ปัญหาอุปสรรคการทำงานในพื้นที่จริง ซึ่งแต่ละภาคปัญหาอุปสรรคไม่เหมือนกัน วัฒนธรรมองค์กรในแต่ละภาคหรือภูมิศาสตร์ก็ไม่เหมือนกัน ดังนั้นการลงพื้นที่ในแต่ละครั้ง ก็จะนำปัญหามานั่งพูดคุยกันและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ทั้งนี้ ในการลงพื้นที่สัญจร จะมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ตำรวจใหม่พ.ศ.2565 ตำรวจต้องทำงานอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย จะใช้ความรู้สึกเดิมๆ มาทำงานไม่ได้แล้ว ซึ่งหัวใจการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะให้ความสำคัญกับโรงพักมาก ดังนั้นตัวขับเคลื่อนของโรงพัก คือ ผู้กำกับต้องเป็นหลักให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย

โดยเฉพาะแนวทางการสอบสวนยุคใหม่ต้องพร้อมด้วยพยานหลักฐาน ทั้งทางด้านออนกราวน์ ออนแอร์ และนิติวิทยาศาสตร์ เรื่องเทคนิคต้องตรวจสอบได้ พยานหลักฐานที่ได้มาสามารถพิสูจน์ในทางเชิงนิติวิทยาศาสตร์ได้ ไม่ต้องเร่งรัดทำคดี แต่ให้มีความรัดกุมเรื่องพยานหลักฐาน

นอกจากนั้นในช่วงนี้ให้เน้นในเรื่องการระดมกวาดล้างกลุ่มแก๊งค์ที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญ หรือรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะก่อเหตุในลักษณะที่เป็นอาชญากรรม รวมไปถึงเด็กแว้น ซึ่งล่าสุดได้เสริมกำลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษลงมาเข้ามาช่วยโรงพักด้วย เพราะกำลังพลบางโรงพักไม่เพียงพอ เนื่องจากในช่วงสถานการณ์โควิด – 19 สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้รับกำลังพลเพิ่ม มาช่วยปิดล้อมตรวจค้นปัญหายาเสพติดทั้งบริเวณชายแดน และพื้นที่ชั้นใน และในขณะนี้ได้ประกาศรับกำลังพลจำนวนทั้งสิ้น 5,000 อัตรา เพื่อทดแทนในช่วงที่เป็นสุญญากาศอีกด้วย

พร้อมกันนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กล่าวให้กำลังใจข้าราชการตำรวจทุกนายที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และเต็มกำลังความสามารถ ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

อีกทั้งได้ทำการมอบ “รถบรรทุกน้ำ” ขนาด 2,000 ลิตร ให้กับ สภ.บ้านทัพไทย จ.สระแก้ว ไว้ใช้บรรทุกน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของข้าราชการตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 4 ข้อเน้นหนัก ได้แก่ “การอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติอย่างเป็นระบบ การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และการดูแลสวัสดิการและขวัญกำลังใจของข้าราชการตำรวจ.

Related posts