แม่ฮ่องสอน-กรมทหารราบที่ 7 กองพันที่ 5 ทำพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชย์ เนื่องในวันสถาปนากองทัพไทย

แม่ฮ่องสอน-กรมทหารราบที่ 7 กองพันที่ 5 ทำพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชย์ เนื่องในวันสถาปนากองทัพไทย

 

ณ ลานสวนสนาม ค่ายโสณบัณฑิตย์ กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน พ.อ.สันติพงษ์ ชิงดวง ผบ.ร.7 พัน.5 นำนายทหาร, นายสิบ, พลทหาร, ครอบครัวกำลังพล, ข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีทางศาสนา

เนื่องในวันกองทัพไทย โดยมี พ.อ.ชายแดน กฤษณสุวรรณ เสธ.พล.ร.7 เป็นประธานในพิธี สำหรับ กรมทหารราบที่ 7 กองพันทหารราบที่ 5 เป็นกองพันรบป่าภูเขา ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีหน้าที่รักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนไทย ที่ติดกับสหภาพเมียนมา และมีความสามารถในการรบที่แตกต่างจากกองพันทหารราบอื่น ๆ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

สุกัลยา / สุชานรี อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401

Related posts