แม่ฮ่องสอน-ชุมชนมุสลิมแม่สะเรียง สร้างปฏิสัมพันธ์ เชื่อมความเป็นกัลยาณมิตรเพื่อนต่างศาสนิก จัดกิจกรรมวันเด็ก มุ่งเน้น สร้างสุขแบ่งปันความรักความสามัคคีในชุมชน

แม่ฮ่องสอน-ชุมชนมุสลิมแม่สะเรียง สร้างปฏิสัมพันธ์ เชื่อมความเป็นกัลยาณมิตรเพื่อนต่างศาสนิก จัดกิจกรรมวันเด็ก มุ่งเน้น สร้างสุขแบ่งปันความรักความสามัคคีในชุมชน

 


ณ มัสยิดมัสยิดญามีอาตุลอิสลามแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุริยา อร่ามวงศ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ พี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที ภาคีเครือข่าย ผู้ประกอบการร้านค้าในชุมชน ผู้ใหญ่ใจดี เดินทางร่วมสมทบของขวัญขอองรางวัลสำหรับ จัดงานวันเด็กให้กับเด็กๆทุกๆปี โดยมีกิจกรรมมากมาย เช่น การเล่นเกมส์ต่างๆ การแข่งขันตอบปัญหา แข่งขันการอ่านกุรอ่านและดุอาห์ต่างๆ พร้อมทั้งตอบคำถามรุกกุ้ลอิสลามและรุกกุ้ลอีหม่าน แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนมุสลิมยามีอาตุลอิสลาม


นายสุริยา อร่ามวงศ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวเพิ่มเติม การจัดงานวันเด็กของชุมชนมุสลิม เป็นการสร้างกัลยาณิมตร โดยเด็กที่มาร่วมงาน ก็จะมีเด็กในชุมชนมุสลิม เด็กชุมชนต่างศาสนิก และ เด็กที่เป็นเพื่อนต่างศาสนิกมาร่วมกิจกรรมวันเด็กในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่แน้นแฟ้น ผ่านกิจกรรมวันเด็กซึ่งเชื่อว่า การสร้างปฏิสัมพันธ์ตั้งแต่เด็กจะทำให้เด็กๆ เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน โดยที่ความเชื่อความศรัทธาทางศาสนาก่อจะไม่อาจแบ่งแยกความเป็นเพื่อน ความเป็นคนไทย ถึงแม้จะเราจะศาสนาและความเชื่อที่ต่างกัน ในส่วนของชุมชนมุสลิม
อ.แม่สะเรียง ได้ ให้ความสำคัญกับเด็กเป็นอย่างมาก จึงได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นทุกๆปี


ถาวร / สุกัลยา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401

Related posts