พัฒนากีฬามวยไทย  กรรมมาธิการกีฬา ผู้แทนฯ เชิญผู้เกี่ยวข้อง 9 องค์กร ร่วมพิจารณาพัฒนา “กีฬามวยไทย”สู่โอลิมปิกเกมส์

พัฒนากีฬามวยไทย  กรรมมาธิการกีฬา ผู้แทนฯ เชิญผู้เกี่ยวข้อง 9 องค์กร ร่วมพิจารณาพัฒนา “กีฬามวยไทย”สู่โอลิมปิกเกมส์

 

ที่ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา (ป.กมธ.กีฬา) สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานประชุมคณะกรรมาธิการกีฬา ครั้งที่ 12 มีคณะกรรมาธิการกีฬา และที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการกีฬา, ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการกีฬาสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง


ที่ประชุมครั้งนี้ ได้นำประเด็นปัญหาความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับกีฬามวยไทยเข้าหารือในที่ประชุม ทั้งนี้สำนักเลขากรรมาธิการฯ ได้แจกเอกสารและเปิดให้มีการอธิปรายอย่างกว้างขวาง และนายวัชรพล โตมรศักดิ์ รองประธานคณะกรรมาธิการกีฬาฯ, นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ เลขานุการคณะกรรมาธิการกีฬาฯ ได้อภิปรายให้การสนับสนุนให้ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวยไทย เข้ามาร่วมพูดคุยพิจารณาในปัญหานี้ เพราะหากผู้ดูแลกีฬามวยไทยเข้าใจไม่ตรงกัน จะทำให้เสียโอกาสในการนำกีฬามวยไทยเข้าสู่โอลิมปิกเกมส์


ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า กรณีนี้คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร เห็นควรที่จะเปิดเวทีให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในกีฬามวยไทย มาพูดคุยเพื่อรับฟังความเห็นรอบด้านเพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหากีฬามวยไทย โดยสรุปที่ประชุมมีมติเชิญ 9 หน่วยงาน คือปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา,เลขาธิการ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย, ประธานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย,

ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมาการกีฬามวย, ประธานสภามวยไทยโลกฯ,นายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ, นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยและคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล สมาชิกคณะกรรมาการโอลิมปิกสากลหรือ IOC มาพบในการประชุม คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ในครั้งที่ 13 ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563


“ผมต้องการให้กีฬามวยไทย มีเอกภาพมีความชัดเจน เพื่อให้กีฬามวยไทยก้าวไปเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาของกีฬาโอลิมปิก เหมือนกับทุกประเทศที่ได้ผลักดันกีฬาประจำชาติของเค้าเข้าไป อีกทั้งกีฬามวยไทยคือมรดกของไทยที่เป็นศิลปะการต่อสู้ที่ทรงคุณค่าเป็นที่ยอมรับในหลายๆประเทศ ดังจะเห็นจากการพัฒนาของนักกีฬามวยไทยต่างชาติ ซึ่งตรงนี้ก็คือหนึ่งในภารกิจของคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ที่จะช่วยผลักดันในฐานะที่ดูแลด้านนิติบัญญัติ” ส.ส.ดร.บุญลือฯ กล่าวในที่สุด

/ ณัฐพงษ์ ประชากูล จ.กาฬสินธุ์

Related posts