ศอ.บต. ร่วมส่งเสริมเยาวชนชายแดนใต้ สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมเนื่องในวันตรุษจีน

ศอ.บต. ร่วมส่งเสริมเยาวชนชายแดนใต้ สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมเนื่องในวันตรุษจีน

 


วันนี้ (23 มกราคม 2563 เวลา 8.30 น.) ที่ หอประชุมมูลนิธิยะลาบำรุงผดุงประชา โรงเรียนยะลาบำรุงผดุงประชา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมจีน :วันตรุษจีน โดยมี นายยู่สิน จินตภากร รองนายกเทศมนตรีนครยะลา หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วม

ทั้งนี้โรงเรียนยะลาบำรุงผดุงประชาเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่เปิดการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นเวลามายาวนาน โรงเรียนได้เห็นความสำคัญของเทศกาลตรุษจีนและต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงขนบธรรมเนียมร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีน ในปีนี้โรงเรียนได้จัดงานสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมจีน (วันตรุษจีน) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนได้เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ภาษาจีนให้มากขึ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและร่วมสืบสานประเพณีจีนรวมทั้งร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนรอบข้าง ผู้ปกครอง ครูและนักเรียน

สำหรับกิจกรรมภายในงานได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียน โดยร่วมกันจัดกิจกรรมแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้มากถึง 11 ฐาน เช่น ฐานการเขียนพู่กันจีน ฐานการตัดกระดาษจีน ฐานการถักเชือก ฐานการละเล่นของชาวจีน การเดาะลูกขนไก่ การกระโดดเชือก การเล่นหมากล้อม ฐานทำขนมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขนมเข่ง ขนมอี้ ขนมเทียน และอื่นๆอีกมากมาย รวมถึงกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียนแต่ละสายชั้น

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts