สอ.รฝ.เปิดฝึกเตรียมความพร้อมทดสอบขีดความสามารถกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์ (ชมคลิป)

สอ.รฝ.เปิดฝึกเตรียมความพร้อมทดสอบขีดความสามารถกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=o0mHJHra4jY[/embedyt]

วันนี้ 24 ม.ค.63 พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง มาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก สอ.รฝ.บูรณาการ ประจำปี2563 ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี คณะนายทหาร ข้าราชการ เข้าร่วมในพิธีเปิด


พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ กล่าวว่า ตามที่ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อนุมัติจัดการฝึกหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งบูรณาการประจำปีงบประมาณ 63 โดยให้หน่วยขึ้นตรง ของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งจัดและประกอบกำลังเพื่อทำการฝึกหน่วยต่อสู้อากาศและรักษาฝั่งบูรณาการประจำปีงบประมาณ 63 ระหว่าง 20 มกราคม ถึง 7 กุมภาพันธ์ 63

โดยมีวัตถุประสงค์การฝึกเพื่อทดสอบแนวทางการใช้กำลัง ของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งตามโครงสร้างการจัดใหม่ทดสอบขีดความสามารถของ หน่วยต่อสู้อากาศและรักษาฝั่งประจำพื้นที่และหน่วยรองในการปฏิบัติการทางยุทธวิธี ตามสาขาการปฏิบัติการต่าง ด้วยกำลังตามจริงทดสอบขีดความสามารถของกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ ในการฝึกยิงอาวุธประจำหน่วยทางยุทธวิธี เพื่อนำผลการฝึกไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง เพื่อเตรียมกำลังหน่วย ประจำพื้นที่ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติให้สอดคล้องคับแนวทางใช้กำลังของ ทร.


โดยมีการดำเนินการฝึกห้วงเวลาการฝึกระหว่าง 20 มกราคม ถึง 7กุมภาพันธ์ 2563 มีขั้นตอนการฝึก แบ่งออกเป็น 4ขั้นตอน ขั้นการเตรียมกำลัง ระหว่าง 20 ถึง 24มกราคม63 ขั้นการเคลื่อนย้ายกำลัง ใน 27 มกราคม 63 ขั้นปฏิบัติการ ระหว่าง 28ถึง 31 มกราคม 63 การฝึกยิงอาวุธประจำกาย/และกาฝึกยิงอาวุธประจำหน่วยทางยุทธวิธี


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts