เพชรบูรณ์ ปลูก “ต้นค้อ” บนเขาค้อ พร้อมร่วมทำบุญทอดกฐิน ยอดเงินเฉียดล้านบาท (ชมคลิป)

เพชรบูรณ์ ปลูก “ต้นค้อ” บนเขาค้อ พร้อมร่วมทำบุญทอดกฐิน ยอดเงินเฉียดล้านบาท

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=75zpmky60NY[/embedyt]

 

ณ ที่พักสงฆ์นาลันทารามภูบังบด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านดงหลง ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พุทธศาสนิกชน ตลอดจนประชาชนจำนวนมาก ต่างหลั่งไหลเข้าร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเดินลงเขา พร้อมทั้งร่วมทอดกฐินสามัคคี ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญ และเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ถือว่าเป็นทานพิเศษ กำหนดเวลาปีหนึ่งทอดถวายได้เพียงครั้งเดียว

โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตั้งองค์กฐิน เดินแห่ลงมาจากเขา เพื่อนำไปถวายแก่คณะสงฆ์ โดยมี พระอาจารย์สมคิด สีลคุตโต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ รับมอบผ้ากฐิน โดยมีผู้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ ได้ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 800,020.50 บาท (แปดแสนยี่สิบบาทห้าสิบสตางค์) เพื่อนำปัจจัยที่ได้ไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่อไป ซึ่งผู้ที่มาร่วมงานต่างยกมือสาธุกันถ้วนหน้า และต่างไม่พลาดที่จะนำตัวเลขยอดเงินดังกล่าว เตรียมเสี่ยงดวงรับโชคตามความเชื่อ


และโอกาสเดียวกันนี้ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับ พระอาจารย์สมคิด สีลคุตโต ประธานที่พักสงฆ์ และคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้นำข้าวสารอาหารแห้ง ชุดยาสามัญประจำบ้าน และเครื่องกันหนาว มอบให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ป่วย และผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่ตำบลแคมป์สน จำนวน 350 ชุด


นอกจากนั้น ยังได้จัดเตรียมกล้าพันธ์ “ต้นค้อ” จำนวน 499 ต้น ดำเนินการปลูกโดยรอบที่พักสงฆ์นาลันทารามภูบังบด เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์พันธ์ไม้หายาก ให้คงอยู่คู่เขาค้ออย่างยั่งยืน และเพื่อให้ลูกหลาน ตลอดจนนักท่องเที่ยว ได้มีแหล่งเรียนรู้ ซึ่งปัจจุบัน“ต้นค้อ” แทบจะไม่มีให้เห็นทั่วไป จึงนำมาปลูกไว้ในที่แห่งนี้ ให้เจริญเติบโต คืนความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ และยังเป็นการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ อีกทางหนึ่งด้วย

ราเมธ บงแก้ว/มนสิชา คล้ายแก้ว เพชรบูรณ์

Related posts